- Kommissionens beskæftigelses- og socialpolitik siden sidste krise har efterladt EU totalt uforberedt på konsekvenserne af Corona-krisen. Derfor må vi denne gang forfølge en ”folkets genopretning” som sikrer og skaber jobs og genopbygger velfærd og social beskyttelse, siger Liina Carr

6 millioner færre europæere i arbejde på et halvt år

Pandemien rammer europæiske arbejdere hårdt, det største fald i beskæftigelse siden 90’erne. Kommissionens politik siden sidste krise har efterladt EU uforberedt til konsekvenserne, mener EFS

Antallet af beskæftigede i EU-landene faldt dramatisk de to første kvartaler af 2020. Det sker efter seks års med langsom bedring af beskæftigelsen samlet set i EU.

Ifølge EU-kommissionens rapport om beskæftigelsen, som blev offentliggjort i denne uge, så er det det største fald på et halvt år siden 1995. Omkring 6,1 million færre var i arbejde efter andet kvartal i år, så det samlede antal beskæftigede faldt til 203,1 million.

De alarmerende tal får den Europæiske Faglige Sammenslutning til at kræve, at de hjælpepakker, som har holdt hånden delvist under beskæftigelsen skal fortsætte et godt stykke ind i næste år.

EFS har tidligere beregnet, at arbejdsløsheden i EU kan blive fordoblet fra de godt 15 millioner i dag til 30 millioner arbejdsløse, hvis ikke der bliver sat ind med ekstraordinære foranstaltninger til jobskabelse.

EU totalt uforberedt på corona

– EU-Kommissionens rapport viser at de europæiske arbejdere er ramt af det bratteste fald i beskæftigelsen nogensinde på seks måneder. Det står klart at EU og medlemslandenes ekstraordinære støtteforanstaltninger må forlænges ind i 2021, for at forhindre at situationen bliver endnu værre, siger EFS-sekretær siger Liina Carr.

Det fremgår af rapporten at det er folk i prekære og løse jobs, som er aller hårdest ramt, derfor skal støtteordningerne også åbnes for disse grupper, mener EFS.

– Det er ikke mindst vigtigt fordi EU-Kommissionens nye ”sociale scoreboard” viser, at omkring en tredjedel af medlemslandenes sociale systemer er komplet uforberedte på at håndtere en arbejdsløshedskrise, siger hun.

– Kommissionens beskæftigelses- og socialpolitik siden sidste krise har efterladt EU totalt uforberedt på konsekvenserne af Corona-krisen. Derfor må vi denne gang forfølge en ”folkets genopretning” som sikrer og skaber jobs og genopbygger velfærd og social beskyttelse, siger Liina Carr. (brink)