Aarhus Letbane kører på social dumping

– Der mangler politisk vilje til at stoppe firmaer der snyder på vægten, mener Niels Elisasen, 3F Aarhus Rymarken

– 23 september kommer majestæten og klipper snoren og så har Aarhus fået sin letbane. Så har vi glemt alt om, hvordan skinnerne kom i jorden og Aarhus vil bryste sig af at være innovativ og Europæisk kulturby. Men tilbage står en flok italienske medarbejdere, som efter min opfattelse, er blevet snydt så vandet driver i forhold til danske overenskomstforhold, siger Niels Eliasen.

Han har længe arbejdet på at afdække, hvordan vilkårene reelt er for de udenlandske arbejdere, som har arbejdet på milliardprojektet.

I sidste uge fik fagforeningen endelig indblik i de kontrolrapporter social dumping, som letbanen har fået lavet hos revisionsfirmaet Ernst & Young. Det skete efter et langt tovtrækkeri, hvor ombudsmanden måtte ind over.

Men det viser sig, at revisionsfirmaet – lige som fagforeningen – ikke har kunnet få dokumentation for, at medarbejderne får, hvad de skal have i løn i forhold til den danske forhold.

Det er ellers en af de sociale klausuler, som indgår i kontrakten og som er forudsætningen for at få kontrakten.

– Det skriger til himlen. Rapporterne kan ikke bruges til noget, der er ikke noget materiale der dokumenterer forholdene. Selvom papirgangene ser fine ud, så er der ingen reel dokumentation, papir er taknemligt, og de nægter at udleverer det, som revisorerne spørger efter, siger Niels Eliasen.

– Vi har en situation men en underentreprenør, GCF har en entreprise på omkring 1,2 milliarder kroner. Det er ikke småpenge, de står for at lægge skinnerne og bygge stationerne, de hyrer igen underentreprenører og så kører det. Men de vil ikke dokumentere, at de lever op til kontraktens sociale klausul, siger han.

Allerede i 2015 konstaterede revisionsfirmaet efter sit første kontrolbesøg, at ”revisorerne ikke med sikkerhed kunne fastslå, at GCF overholdt arbejdsklausulens bestemmelser om løn og ansættelsesvilkår.” En konstatering de har gentaget i de senere rapporter.

Det burde være enkelt

– Det er sådan set enkelt nok, når entreprenører skriver under på, at de vil overholde danske vilkår, så skal de smides ud af projektet, hvis de ikke kan dokumentere, at de lever op til det. Efter min opfattelse burde det være sket allerede i 2015, da den første rapport kom, siger Niels Eliasen.

– I bund og grund handler det om politisk ansvar og konsekvens. Hvis politikerne tog sig selv og alle de pæne ord om at bekæmpe social dumping alvorligt, så burde man opsige aftaler, så snart entreprenørerne smyger sig uden om. Men det sker ikke, det ender i snak. Det ser flot ud, når myndighederne får sociale klausuler skrevet ind i kontrakterne, men jeg kender kun et tilfælde, hvor en kontrakt er opsagt i et større offentligt byggeri, siger han.

Fagforeningen er gået i tænkeboks efter at have fået aktindsigt.

– Status er, at vi tager et par sager mere op i forhold til entreprenørerne på letbanen, og så overvejer vi næste skridt. Vores problem har været, at ingen af de ansatte, vi har kontakt med tør stå frem. Men det klare billede jeg har set er, at de ender med en løn, som ligger milevidt fra det, de skulle have haft efter en dansk overenskomst, siger Niels Eliasen.

Vil stramme op

Sagen var på dagsordenen til byrådsmødet i Aarhus onsdag, men nåede ikke at blive behandlet.

Det er Enhedslisten, som vil have de sociale klausuler ”strammet op” når det gælder social dumping. Samtidig peger de på, at der i pressen har været påvist mafia-forbindelser til et af de italienske firmaer, som arbejder på letbanen.

”Som man har kunnet læse i forskellige medier, så har der tilsyneladende været mafiavirksomheder tilknyttet anlæggelsen af letbanens etape 1. Det ”tilsyneladende” er nu et faktum efter at en dommer i Italien har kendt for ret, at et af firmaerne der har arbejdet på letbanens etape 1, er mafiaforbundet. Der er al mulig grund til at tage truslen fra italiensk organiseret kriminalitet særdeles alvorlig. De senere år har de udbredt deres (kriminelle) aktiviteter til flere og flere lande udenfor Italien. Det er vigtigt, at vi reagerer rettidigt. Kampen mod organiseret kriminalitet er også kampen for ordnede forhold, herunder ordentlige overenskomstforhold. De to ting kan ikke adskilles. Derfor går vores forslag både generelt på en modstand mod (italiensk) organiseret kriminalitet og på en opstramning i forhold til OK-forhold på større anlægsprojekter, særligt den kommende letbane-etape 2”, hedder det i begrundelsen for beslutningsforslaget. (brink)