Arbejdsmarkedets parter overtager varm kartoffel

Efter syv års ørkenvandring i EU-systemet forsøger de europæiske parter nu at forhandle nyt arbejdstidsdirektiv

Fagbevægelsen og arbejdsgiverne i EU har aftalt at forsøge at nå til enighed om ny arbejdstidsregler i EU til erstatning for det arbejdstidsdirektiv, som man siden 2004 har forsøgt at revidere..

Forhandlingerne starter til december og parterne har 9 måneder til at blive enige. Hvis det lykkes, så ophøjes aftalen til EU-direktiv, som afløser det gældenden arbejdstidsdirektiv.

En revision har været på forhandlingsbordet i EU siden 2004 uden at det er lykkedes at nå til enighed. Direktivet er ellers et af flagskibene i EU lovgivning om arbejderbeskyttelse.
Ifølge direktivet må den ugentlige arbejdstid grundlæggende ikke overstige 48 timer. Men i praksis bliver direkltiver ikke håndhævet i alle lande.

Desuden har direktivet en kattelem, den såkaldt opt-out-mulighed, som gør det lovligt at arbejde længere, hvis arbejdstageren afstår fra at være dækket af direktivet. Bl.a. Storbritannien bruger opt-out muligheden og tillader arbejdstider langt over direktivets maksimum.

Bag den årelange konflikt spøger EU-domstolens klare afgørelser omkring, hvad der skal defineres som arbejdstid. Domstolen har slået fast at rådighedsvagter, f.eks. på hospitaler skal tælles med som fuld arbejdstid. Kommissionen vil gerne have den definition omstødt, tidligere har de foreslået at det kun var den ”aktive” arbejdstid, som skulle tælles med.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS har hidtil krævet, at opt-out muligheden fjernes, så direktivet kommer til at gælde alle, og samtidig fastholdt, den gældende definition på arbejdstid.
I 2009 stoppede EU-parlamentet en revision af direktivet, som landene var enedes om, bl.a. fordi opt-out muligheden bestod.

Spørgsmålet er nu, om EFS kan forhandle sine krav igennem overfor arbejdsgiverne. (brink)