Arbejdsmiljø over grænserne

Europæisk arbejdsmiljønetværk mødtes i Helsingør

I weekenden deltog 220 i det europæiske arbejdsmiljønetværks (European Work Hazards Network) konference på LO-skolen. Der var deltagere fra 13 europæiske lande, USA og Mellemamerika

– Liberalisering og privatisering har ikke givet bedre helbred og arbejdsmiljø. Arbejdspresset er generelt steget i alle lande. Og langt flere end for ti år siden udstødes fra arbejdsmarkedet, konstaterer netværket i en pressemeddelelse fra konferencen.
– Arbejdsgiverne kræver svagere lovgivning. Ellers truer de med at flytte produktionen til andre lande. Derfor er et samarbejde over grænserne helt nødvendigt, hedder det fra konferencen.

Bredere diskussioner

– Indtrykket fra de mange workshops på konferencen er, at diskussionen om arbejdsmiljø har flyttet sig i de europæiske lande. Hvor det tidligere handlede meget om risikofaktorer, så er fokus flyttet til emner eller brancher. På konferecen blev der diskuteret arbejdspladsvurderinger, bedriftssundhedstjeneste, bygge- og anlægssektoren mm., siger Janne Hansen, AAA, som er en af de danske arrangører.

Virkningsløse direktiver

– Der var en erkendelse på konferencen af, at EU’s direktiver om arbejdsmiljøet ikke har hjulpet tilstrækkeligt, selvom de har betydet et løft i nogle lande, siger Janne Hansen.

– I Danmark har direktiverne ikke givet et løft for arbejdsmiljøet –  tværtimod. Her kan man kun pege på kravet om arbejdspladsvurdering, som en succes. Der er ingen tvivl om, at det har været  et redskab på nogle arbejdspladser. Men spørgsmålet er, om vi ikke havde fået APV også uden et EU direktiv, siger hun.

– Arbejdspladsvurderingerne bliver brugt meget anderledes i Danmark end i de andre lande. Hvor det hos os er et spørgsmål, som parterne er med til at udforme, så er det i de andre lande mere et redskab for eksperter. Der arbejder de nu med at få inddraget de ansatte og deres organisationer i sikkerhedsarbejdet, siger hun.

Erfaringer og kontakter

Det var 9. gang at netværket mødtes til konference.

– Konferencen er først og fremmest en sted, hvor vi får udvekslet erfaringer og skabt kontakter mellem landene. Men det giver også muligheden for at få viden om, hvordan situationen er i de andre lande, siger Janne Hansen.

– Der er stadig stor forskel på landene. F.eks. oplever jeg at diskussionen i Italien er et sted, hvor vi var for 30 år siden. De har først nu fået fokus på kvindernes arbejdsmiljø, de har helt andre problemer.

– For dem er f.eks. direktivet om beskyttelse af gravide og ammende kvinder vigtig, det giver dem mulighed for en beskyttelse. I Italien er man tilbage på arbejde tre måneder efter fødslen. De har været vant til, at bedstemødrene kørte børnene ud til kvindernes arbejdsplads for at blive ammet i arbejdstiden. De har ikke den velfærdsstat, som vi kender, og det giver dem særlige problemer. Direktivet hjælper dem med at sætte fokus på problemet, siger Janne Hansen.

– Det viser noget om dobbeltheden i EU’s rolle. For hos os er problemet med direktivet, at det gør de gravide til problemet i stedet virksomheden. Hvis arbejdspladsen er indrettet ordentligt og okay, så kan gravide trygt arbejde der under graviditeten.

Rumænsk arbejdskraft i Italien

– Konferencen giver også muligheden for at få oplysninger, som ellers ikke kan hentes af officielle kanaler. Italienerne fortalte om, hvordan de har fået mange bl.a. rumænske kvinder ind i deres ældreforsorg. Kvinderne arbejder for lavere løn end italienerne. Men udviklingen betyder også, at de gamle pludselig kun får en ren fysisk omsorg. De udenlandske kvinder taler ikke italiensk og er derfor afskåret fra at kunne snakke med de gamle. Det er et område, vi ikke umiddelbart kunne forestille os, at der kom arbejdskraft fra øst. Men med frit valg af hjemmehjælp, så kan det godt være, at det er et område, hvor man vil bruge arbejdskraft fra østeuropa i fremtiden, siger Janne Hansen.

Se pressemeddelelse  fra konferencen

Læs mere på netværkets hjemmeside

Læs interview: Arbejdsmiljøet er blevet dereguleret i EU  

 

 Lagt på nettet 23.09.03