Arbejdstidsdirektivet igen igen

EU-Kommissionen forsøger sig igen med en revision af arbejdstidsdirektivet fra 1993

Tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort har kaldt direktivet en evig sten i hans sko, som han aldrig kom af med. Forslag til nyt direktiv blev forhandlet intenst i hans ministertid uden resultat.

Senest i 2010 forsøgte kommissionen sig igen uden held, heller ikke arbejdsmarkedets parter kunne enes om et nyt loft over arbejdstiden i hele Unionen.

Nu forsøger den nye EU-Kommissionen at starte processen igen med en såkaldt bred høring, som skal løbe frem til 15. marts.

Arbejdstidsdirektivet er et af flagskibene i det såkaldt ”Sociale Europa”. Direktivet skal sætte grænser for den ugentlige arbejdstid og definerer hvileperioder mm. Problemet er, at loftet over arbejdstiden er fuld af huller, fordi det er muligt for medlemslandene at stå uden for direktivet – den såkaldt opt-out mulighed.

Det var i starten af direktivets levetid især Storbritannien, som har benyttet den mulighed, men efter 2004 med østudvidelsen af Unionen, bruger de nye lande også flittigt muligheden.

Smuthul eller e

j

Slagsmålet, som har forhindret revisionen af de 21 år gamle direktiv, handler netop om muligheden for at bevare smuthullet, så landene stadig kan vælge opt-out-muligheden.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning har holdt fast i, at smuthullet skulle væk, men det har ikke været muligt at komme igennem med.

Den nye runde om arbejdstidsdirektivet kommer samtidig med, at EU-kommissionen er i gang med en omfattende deregulering af arbejdsmiljølovgivningen med dets REFIT-kampagne.
REFIT skal lette de administrative byrder for de små og mellemstore virksomheder, og kommissionen opfatter klart f.eks. APV (arbejdspladsvurdering) som en administrativ byrde.

REFIT programmet går målrettet efter at friholde ”små” virksomheder med under 250 ansatte for EU-regulering overhovedet, det indbefatter mere end 90 procent af de danske virksomheder. (brink)