”Arme og ben” er nu ansatte på overenskomst”

– Det er umiddelbart tilfredsstilling at de polske ”selvstændige” nu er ansatte og omfattet af overenskomst, siger formanden for de københavnske malere, Bo Rosschou

De syv polske bygningsarbejdere, som i sidste uge blev bortvist fra byggepladsen på Rolfs Plads på Frederiksberg efter krav fra hovedentreprenøren, er nu tilbage som ansatte dækket af Dansk Byggeris overenskomst.
Byggepladsen var ramt af blokade og der var sympatiblokade på vej, fordi de syv polakker arbejdede som selvstændige for firmaet ”New View”, som var 3. led i entreprenørkæden på pladsen.
Malernes Fagforening mente, at der var tale om falske selvstændige, såkaldt ”arme- og ben” virskomheder, som kun tjente til at omgå overenskomster og skatteregler.
Efter blokadevarslet fra malerne krævede hovedentreprenøren, hvor bl.a. Frederiksberg Kommune er medejer, at polakkerne forsvandt fra pladsen.
Men firmaet Stenklint APS, som havde entreret med ”Nev View” har nu overtaget de polske bygningsarbejdere og ansat dem, på overenskomstmæssige vilkår.
– Vi har fået fastslået, at de ikke er selvstændige men ansatte og dansk byggeri har meddelt at Stenklint er under optagelse i Dansk Byggeri og derfor omfattet af deres overenskomst. Det er tilfredsstillende. Men vi vil selvfølgelig følge det op med et nyt besøg på byggepladsen, siger Bo Rosschou.
Frederiksberg Kommune er medejer af det selskab som er bygherre.
– Kommunen burde have været mere påpasselig fra starten med, hvem de entrerede med. Men vi har set et vist pres fra bygherren for at få sagen løst, og det er vi tilfreds med, siger han.
Det tredje led i kæden ”New View” er stadig omfattet af blokade og sympatiblokade.
– De har ikke indgået overenskomst, derfor opretholder vi blokaden. Vi har ikke stødt på dem endnu, men det er kun et spørgsmål om tid, med mindre det blot var en konstruktion til ære for Stenklint, siger Bo Rosschou.

Positiv trend

Sagen viser, at der er brug for at stramme op i alle led, hvis tendensen til at omgå overenskomsterne med ”arme og ben” konstuktioner skal stoppes, mener han.
– Derfor er de meget positivt at Københavns formentlig kommende overborgmester (Frank Jensen red.) har meldt så klokkeklart ud, at entreprenørerne ikke bare skal følge overenskomsterne, men de skal være med og selv indgå dem, hvis de vil arbejde for kommunen, siger Bo Rosschou.
– Hvis den trend breder sig blandt andre kommuner og bygherrer, så vil det være et væsentligt skridt til at lægge betydelige hindringer i vejen for ”arme og ben” virksomheder, siger han.

Og måske er Frederiksberg efter afsløringen klar til at f’ølge efter:
– Jeg vil gerne rose malerne for at have undersøgt denne sag og fået det frem i lyset. Alle, der på en eller anden måde er i berøring med kommunen skal selvfølgelig arbejde efter de regler, der gælder på området, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget på Frederiksberg, Margit Ørsted (K) til byggeriets dagblad “Licitationen”.

Margit Ørsted tilføjer, at kommunen dog ikke er juridisk ansvarlig i den aktuelle sag, da ejendommen er ejet af Frederiksberg Boligfond, men vedstår et moralsk ansvar, da kommunen udpeger bestyrelsesmedlemmer til Frederiksberg Boligfond. (brink)