Blandede signaler fra faglig kongres i Wien

Den Europæiske Faglige Sammenslutning hylder på sin kongres i Wien den afgående EU-kommission samtidig med at de offentligt ansatte trækker kommissionen for EU-domstolen

I går åbnede den Europæiske Faglige Sammenslutnings, EFS kongres i Wien.

Kongressen, som foregår midt i valgkampen til EU-parlamentet, appellerer dels til at modgå højrepopulismen, men har som hovedparole ”Et mere retfærdigt Europa for arbejderne.”

EFS opfordrer i det manifest, som skal vedtages til en ”ny social kontrakt” i Europa, og peger på en hel række indsatsområder. Som allerførste prioritet står kravet om en social protokol, som skal give ”arbejdere, fagforeninger og sociale rettigheder forrang” over for det indre markeds økonomiske friheder. Den sociale protokol skal skrives ind i EU’s traktater og lovgivning, er kravet.

Men på åbningsdagen, hvor EU-Kommissionens formand, Juncker talte til kongressen valgte EFS’ generalsekretær at starte med at hylde Juncker og Kommissionen for at have ”reddet” det social Europa. Først og fremmest med henvisning til den ”sociale søjle”, som EU vedtog forrige år.

Senere på dagen vedtog kongressen en udtalelse som bakker op om, de offentlige ansattes europæiske organisation EPSU, som i morgen skal møde i EU-Domstolen i en sag mod selvsamme Kommission.

EPSU har indklaget en EU-Kommissions for domstolen, fordi EU-Kommissionen har spændt ben for en aftale, som EPSU og de offentlige arbejdsgivere har indgået.

Det er første gang den europæiske fagbevægelse rejser en sag mod EU-Kommissionen ved EU-Domstolen. EPSU vil have domstolen til annulleret Kommissionens beslutning om, ikke at bringe en aftale mellem de europæiske parter videre til beslutning i ministerrådet. Aftalen handler om de offentligt ansattes ret til information og konsultation i forbindelse med ændringer i deres arbejdsvilkår.

Aftalen er et såkaldt forhandlet direktiv, hvor EU-systemet åbner for at parterne på arbejdsmarkedet selv kan forhandle en aftale som så ”ophøjes” til direktiv. Det er anden gang, at Kommissionen har hældt en forhandlet aftale ned ad brættet, det samme er sket for en aftale om arbejdsmiljø for frisører, som parterne indgik.

Muligheden for forhandlede direktiver har eksisteret siden 1993, og der findes i dag fire, den sidste blev indgået for 10 år siden.

Derfor mener EPSU, at domstolens afgørelse vil afgøre arbejdsmarkedets parters rolle i fremtidens EU. Har de eller har de ikke en reel rolle som medlovgivere i EU-systemet. (brink)