Blik- og rørkongres kræver social protokol

På den nyligt afholdte kongres i Blik- og Rørarbejderforbundet efterlyste man helt ny kurs i EU, hvis ulighed og social dumping skal bekæmpes

– Kampen mod ulighed kan ikke kun føres i Danmark. Der skal sættes en helt anden dagsorden i Europa. Der skal indføres en social protokol i EU, som sikrer lønmodtagernes rettigheder i de enkelte lande. Den social protokol skal sikre, at når lønmodtagere og økonomi bevæger sig hen over grænserne, sker det under hensyntagen til de enkelte landes overenskomster og arbejdsvilkår, hedder det i udtalelsen fra kongressen.

Hidtil har det især været Byggefagenes Samvirke i København, som har rejst kravet om en social protokol. Her er de københavnske rør- og blikkenslagere er medlemmer.

Kravet om en social protokol, som er juridisk bindende for EU, og som skal garantere, at faglige og sociale rettigheder altid har forrang for reglerne på EU’s indre marked, hvis de to slags rettigheder kolliderer, blev første gang rejst af den Europæiske Fagbevægelse for 10 år siden.

En social protokol kan, hvis den vedtages i den udformning, som den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS har formuleret den, betyde, at når der kommer udenlandsk arbejdskraft til et land, skal den ikke udbyttes af arbejdsgivere til at underbyde og udhule de nationalt aftalte overenskomster og faglige regler.

I lyset af Brexit og diskussionerne om, hvor EU skal hen, har kravet fået fornyet aktualitet. Før sommer lykkedes det også at få den samlede opposition til at støtte EFS forslag til en Social Protokol. Regeringen og Dansk Folkeparti afviser dog stadig kravet, som beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen mener vil betyde enden på EU’s indre marked. (brink)