Fawzi Ibrahim fra de faglige EU-modstandere i netværket TUAEU, Trade Unionist Against EU på toppen af Aarhus (foto Per Nielsen)

Brexit: Når først vi er ude har vi alle muligheder

– Jeg er ekstrem optimistisk! Når først vi er ovre Brexit, får vi muligheden for at gennemføre det, som ikke var muligt i EU, siger Fawzi Ibrahim fra de faglige EU-modstandere i netværket TUAEU, Trade Unionist Against EU

Han har været medlem af ledelsen og besat en række tillidsposter i fagforeningen UCU gennem 25 år. Han er en af lederne i ”Trade Unionist Against the EU.” I sidste uge besøgte han en række fagforeninger i det Østjyske for at giv et fagligt blik på Brexit.

Han medgiver, at Brexit og det indtryk af kaos, som det har skabt har ført til, at opslutningen bag EU er vokset i medlemslandene.

– Men alle nye udviklinger skaber vanskeligheder og problemer. Sandheden om Brexit bliver tydelig, når først vi er ude. Muligheden for at vi får en Labour-regering, der implementerer den politik, som vi ikke kunne gennemføre som EU-medlem er der. Der er selvfølgelig intet der er sikkert, men Brexit giver os mulighederne, siger Fawzi Ibrahim.

Han henviser til, at Labours program indeholder en række elementer, som er i direkte modstrid med EU-reguleringen.

– Vi vil få en interventionistisk økonomisk politik, som vil flytte vægten fra service til industri. Labour vil lave en statslig investeringsbank og bruge statsstøtte, som er forbudt i EU. Vi kan ændre skattesystemet og momssatser. Og så kan vi tage en række store infrastrukturer tilbage, som fx jernbanerne. Når først Brexit er ovre, kommer det til at handle om indenrigspolitik, siger han.

Man kan spørge, hvad han laver i Østjylland i en uge, hvor Brexitdramaet har kørt på de høje nagler i det britiske parlament, men tre afgørende afstemninger?

Fawzi Ibrahim slår ud med armene:

– Det er vigtigt at folk i EU kender sandheden om Unionen, og hvorfor vi ville ud. Vi vil gerne gøre det klart, at det ikke er en katastrofe at stemme sig ud og forlade EU – det kan lade sig gøre, siger han og peger på tre gode grunde.

– Det vigtigste er at tage kontrollen tilbage over lovgivningen, grænsen og økonomien. Det er en uafhængighedskrig, de fleste folk fik uafhængighed gennem krig, vi fik det med et kryds på stemmesedlen, siger Fawzi Ibrahim.

Arbejderklassen er drivkraften

De danske mediers dækning af Brexit efterlader et indtryk af totalt kaos, og fokuserer på det interne slagsmål i det konservative regeringsparti, og de konservative Breixiters.

Men man kan ikke forstå Brexit uden at forstå, hvem der er de drivende kræfter bag, mener Fawzi Ibrahim.

– Det er arbejderklassen, som er den drivende kraft bag udmeldelsen. Det er arbejderklassen, som har besluttet at forlade EU. Og siden har den været den drivende kraft for at fastholde Brexit. I parlamentet stemte 80 procent for at blive. Så parlamentet er ved at gennemføre et Brexit, det ikke ønsker. Det ser måske kaotisk ud, men hvis du forstå drivkræfterne, så giver det mening, siger han.

– Remainerne gør alt hvad de kan for at forhindre Brexit, de håber på, at vi giver op. Men arbejderklassens styrke er så stor, at parlamentarikerne ikke har noget alternativ. Som situationen ser ud nu, så bliver det May’s aftale, der får os ud af EU. I EU ønsker de også, at vi bliver, derfor har de gjort det svært at få en god aftale, siger Fawzi Ibrahim.

Derfor er der kun to muligheder, som han ser det. Enten udtræden med en aftale eller uden.

– Uden en aftale bliver det sværere. Det vil give et økonomisk chok, men det kan vi godt håndtere, det er ingen katastrofe. Nu har Parlamentet både besluttet ikke at ville ud uden en aftale, og samtidig afvist en ny afstemning. Så valget står mellem at acceptere Mays aftale eller måske udsætte det for evigt. Og lige så meget som parlamentsmedlemmerne ville elske at blive, lige så lidt kan de gøre det på grund af nejet til en ny afstemning. Nu er det slutspillet, og de hårde konservative har de kun et valg: At acceptere aftalen. Og jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at ske, måske med et par måneders udsættelse af datoen, siger han.

Styrkeforholdet ændres efter udtræden

– Det vigtigste er at forlade EU, aftalen er sekundær. Når vi er et suverænt land, så ændres magtbalancen mellem EU og UK sig. EU bliver svagere og vi bliver uafhængige. Traktater er ikke evige, det er det kun diamanter, der er, siger Fawzi Ibrahim.

Med mellemrum dukker der meningsmålinger op, som viser, at der er flertal for at blive i EU, men det afviser han, at der er hold i:

– Hvis der virkelig var et skred væk fra Brexit, så skulle vi bare se presset for en anden afstemning. Men det er der ikke, hvis man dykker ned i meningsmålingerne, og ser hvordan de er lavet, så kan man se det. Og det ved parlamentsmedlemmerne udmærket. Det er folket, som holder parlamentet fast på Brexit, de har ikke ændret mening. Folk er forbløffet over MP’ernes opførsel, de vil ud og de vil bare have, at politikerne kommer i gang med at få det til at ske, siger Fawzi Ibrahim.

Og selvom Mays aftale holder UK tæt på det indre marked og underlægger det visse EU-regler, så giver den muligheder, mener han.

– Vi får kontrol med grænsen, med fiskeri og landbrug. Og selvom vi skal følge visse regler for det indre marked, så er det slut med social dumping, for aftalen sætter stop for den fri bevægelighed. Og nok så vigtigt, så vil EU-domstolen ikke længere have noget at sige, når det gælder arbejdsmarkedspolitikken. Det har været et vigtigt spørgsmål for os, siger Fawzi Ibrahim. (brink)