Byggefag opfordrer til fælles kampagne for social protokol

Byggefagenes Samvirke i Storkøbenhavn inviterer faglige organisationer til en fælles kampagne for en social protokol i EU

Byggefagene i København opfordrer til at fagbevægelsen nu går i aktion for at få ændret i EU-traktaten, så faglige rettigheder får forrang for de økonomiske friheder i EU’s indre marked.

Anledningen er den Europæiske Faglige Sammenslutnings opfordring til en aktionsdag, når der den 17. november er såkaldt socialt topmøde i Gøteborg. Her har EU-kommissionen og den svenske regering indbudt stats- og regeringsledere til at diskutere kommissionsformand Junckers udspil om at få indført en såkaldt ‘social søjle’ i EU. EFS mener det er en oplagt lejlighed til at slår på tromme for det snart 10 år gamle krav om at få tilføjet en social protokol til EU-traktaten. Den sociale protokol skal slå fast, at uanset det indre markeds regler om fri bevægelighed ikke står over fagbevægelsens ret til at kæmpe for lige vilkår for udstationerede arbejdere fra andre EU-lande.

Formanden for Byggefagenes Samvirke, John Ekebjærg-Jakobsen ser topmødet som ”alletiders mulighed for fagbevægelsen til at gå i aktion for at fremme kravet,

– Protokollen skal fastslå princippet om, at tilrejsende arbejdere skal have løn- og arbejdsvilkår efter arbejdslandets aftaler og regler og ikke hjemlandets. Det skal være en beskyttelse mod social dumping. Dette krav har bred tilslutning, også fra dansk fagbevægelse, siger han.

Europæisk aktionsdag

EFS har besluttet at markere kravet om en social protokol med en aktionsdag op til det sociale topmøde. Byggefagene tager handsken op fra den og indbyder til et samarbejdsmøde d. 25. oktober om aktiviteter i Danmark.

– Vi er klar over, at tiden er knap, så derfor haster det, at får samlet organisationerne. Når EFS i Bruxelles opfordrer til, at vi gør noget for at skabe offentlighed om kravet, så synes vi, at det er fornuftigt og vigtigt, at vi gør det, siger John Ekebjærg-Jakobsen.

– Det er en virkelig god anledning til at markere over for EU-toppen, at vi tager det meget alvorligt i fagbevægelsen med at finde løsninger på den undgravning af de faglige forhold, som vi dagligt oplever. Både her i landet og i udlandet. Vi siger til de udenlandske kolleger: Velkommen! – på lige vilkår, siger han.
– Hvis vi ikke får lagt nogle begrænsninger på det indre markeds frie bevægelighed, så trues vores faglige systemer og den danske model. Det fører til splittelse mellem danske og tilrejsende arbejdere, og det er hvad vi har mindst brug for, siger John Ekebjærg-Jakobsen.

Svækket alliance

Opfordringen fra EFS til at sætte den sociale protokol på dagsordenen er ikke blevet mindre presserende efter at den alliance ”ovenfra” mellem de svenske, tyske og østrigske LO’ere og socialdemokratier er blevet svækket ved valgene i Tyskland og Østrig.

Det svenske LO og socialdemokrati har ellers fået opbygget en alliance, som bakker op om protokollen. De tre landes socialdemokratiet har givet håndslag på, at de ikke kan støtte en ændring af EU-traktaten uden den sociale protokol kommer med i købet.

Derfor lignede topmødet indtil det tyske valg og så en god mulighed for at få den på EU’s dagsorden, da både det tyske og østrigske socialdemokrati var i regeringssamarbejde. Men først røg det tyske ud af regeringen, og efter det østrigske valg i går, ser det også ud til at det østrigske mister taburetterne. Dermed er der ingen regeringspartier i EU, som aktivt har taget stilling for en social protokol. (brink)