Byggefagforeninger kræver opgør med social dumping

Social dumping bekymrer 87 procent af medlemmerne i byggefagforeingerne, der er brug for drastiske indgreb, mener BAT-kartellet

”En ny undersøgelse, gennemført blandt medlemmer i 3F Byggegruppen, Dansk El-Forbund, Blik & Rør og Malerforbundet, viser med al tydelighed, at social dumping fylder i medlemmernes hverdag.

87 procent svarer, at de er bekymrede for social dumping. Langt størstedelen af medlemmerne mener, at hverken EU eller Folketinget gør nok for at komme social dumping til livs. Og over halvdelen ønsker mere kontrol i EU-landene.

Vi deler medlemmernes bekymringer og frustrationer,” skriver Palle Bisgaard, Jens-Olav Pedersen, Martin B. Hansen og Henrik W. Petersen. Hhv. næstformand i 3F Byggegruppen, næstformand i Dansk El-Forbund, formand for Malerforbundet og formand for Blik- og Rørarbejderforbundet i et debatindlæg på Altinget.

Sammen med de øvrige forbund i BAT-kartellet præsenterer de syv forslag til at skærpe kampen mod social dumping, og de mener valgkampen til EU-Parlamentet er en ” kærkommen mulighed for vores politikere til at tage problemet seriøst og få indført langsigtede og holdbare løsninger.”

For social dumping er stadig et alvorligt problem, der kræver mere kontrol herhjemme og nye, skærpede regler i EU:

”Gang på gang oplever vi, hvordan udenlandsk arbejdskraft bliver udnyttet på det groveste herhjemme med underbetaling, slavelignende vilkår og kummerlige leveforhold.

Som det ser ud nu, går det ikke bare ud over de danske lønmodtagere, når de bliver fravalgt til fordel for østeuropæiske kolleger, der bliver ansat til en lavere løn og under ringere arbejdsvilkår.

Det er også social ulighed på højeste blus, når lønmodtagernes ret til ligebehandling ikke er sikret over landets grænser,” skriver de.

Social protokol

– Vi slår hårdt på, at der i EU’s traktater bliver indført en arbejdsmarkedsprotokol (også kaldet social protokol), der sikrer, at lønmodtagernes rettigheder på arbejdsmarkedet er ligestillede med de økonomiske friheder, skriver de.

Derudover hilser de et obligatorisk EU id-kort velkommen. Og de ønsker, at EU’s udstationeringsdirektiv stadfæ stes som et minimumsdirektiv, der giver de udstationerede medarbejdere minimumsrettigheder.

”På nationalt plan ser vi gerne, at der indføres en garanti til udstationerede og vandrende arbejdstagere får et lønniveau, der svarer til værtslandets gennemsnitsløn,” skriver de.

Opgør med falske selvstændige

BAT-karteller vil gøre brugen af vikarer til et nationalt anliggende. Udenlandske ”vikarbureauer” skal ikke længere skal have mulighed for at sende falske vikarer til Danmark for at arbejde.

Det er en finte, der hyppigt bliver brugt for at formidle billig udenlandsk arbejdskraft til landet, mener de.

De efterlyser skærpet kontrol fra skat:

”Men vi oplever, at falske selvstændige uden ansatte opretter virksomheder her i landet, for at bagmændene kan omgå ansættelsesforhold, overenskomster og sociale bidrag og så videre. Det er op til myndighederne at komme denne svindel til livs,” skriver de.

Endelig foreslår de at deres gøres op med ”filippinerfinten,” hvor vi så filippinske chauffører, som med en polsk arbejdstilladelse kun sendes til Danmark for at arbejde under elendige forhold.

For fremtiden skal det kunne være muligt at opnå arbejdstilladelse i ét EU-land.

Det skal være slut med, at arbejdstagere fra tredjelande, som har opnået arbejdstilladelse i ét EU-land, bliver udstationeret i et andet EU-land, mener de.

– I dansk fagbevægelse har vi i mange år kæmpet for vores lønmodtageres rettigheder. Det kan ikke være rigtigt, at disse rettigheder bliver undermineret af dårlig lovgivning og mangelfuld kontrol. Derfor ser vi øget kontrol og skærpede regler som såre nødvendigt for at stoppe denne undergravning af vores arbejdsmarked, lyder det fra de fire byggefagforeninger. (brink)