Byggesamvirke bakker op om aktionsdag for social protokol

Byggefagenes Samvirke i København bakker op om den Europæiske Faglige Sammenslutnings, EFS’ aktionsdag ved EU-topmøde til november

Dagen før EU-toppen mødes i Gøteborg den 17. november opfordrer EFS til en ”aktionsdag” i byen for at sætte fokus på fagbevægelsens krav til et mere ”socialt EU”.

Det såkaldt sociale topmøde, skal behandle EU-kommissionens forslag til en ”social søjle” i EU, men fagbevægelsen har en række krav til søjlen, som rækker langt videre end det forslag, som EU-kommissionen har lagt frem.
Ikke mindst EFS forslag til en ”sociale protokol”, som skal tilføjes EU-traktaten, står i fokus for kravene.

Forslaget om en social protokol er gammelt og kom som en reaktion på Laval-dommen, som kriminaliserer netop de svenske bygningsarbejderes blokade mod et lettisk firma, der arbejdede i Sverige. En sociale protokol vil EU-domstolens afgørelse i Lavalsagen og en række andre sager tilbage, og stille de faglige rettigheder over de fire økonomiske friheder i det indre marked.

Aktionsdagens nærmere indhold er ikke fastlagt endnu, men mandag besluttede Byggefagenes Samvirke i København, at bakke op om aktionsdagen den 16. november i Gøteborg.
– Vi glæder os over, at EFS vil lave en aktionsdag, som vi gerne vil deltage i. Vi har besluttet at slå et slag for den social protokol i Gøteborg, derfor tager vi initiativ til at sende deltagere til aktionsdagen siger sekretær i samvirket Mads Bruun Pedersen.

– Vi kæmper hver eneste dag med at forsvare vores overenskomster mod dumping fra firmaer, som misbruger kolleger fra udlandet på byggepladser her i landet. Meget ofte møder vi løndumping. Det skader vores faglige aftaler, og det diskriminerer også de udenlandske kolleger, siger Claus Westergreen, næstformand i Byggefagenes Samvirke.

Svensk offensiv om social protokol

Ideen om en social protokol har indtil videre været helt uspiselig for de fleste regeringer i EU. Men kravet kan få ekstra opmærksomhed, netop fordi topmødet bliver holdt i Sverige.

Svensk LO og de svenske socialdemokrater har siden Socialdemokraterne kom til magten i Sverige i 2014 arbejdet på at skabe en alliance i EU for en social protokol.

Svensk LO og den svenske regering har siden skabt en lille alliance med det tyske og østrigske LO og de respektive socialdemokratier, som indgår i regeringskoalition i de to lande. De seks organisationer har indgået en pagt, som slår fast, at man vil arbejde for, ”så snart som muligt at styrke de faglige rettigheder i EU’s traktater”. Det skal ske ved at tilføje en social protokol til traktaten.

Samtidig lover de seks, at det vil være afgørende for deres støtte til en traktatændring, at den sociale protokol indgår.

Det er svensk LO’s ambition at få partier og politiske ledere fra et flertal af de øvrige EU-lande til at tilslutte sig aftalen om en social protokol i EU. LO mener, at det vil gøre det umuligt at lave traktatændringer uden at inkludere en social protokol.
Og netop et ”socialt topmøde” er vel det et godt sted at øge presset for at få stoppe social dumping i EU. (brink)