Byggnads: Vi risikerer løndumping

Det svenske bygningsarbejderforbund, Byggnads er stærkt kritisk overfor den svenske regerings forslag til løsning af Vaxholm-miseren. Forslaget indebærer at der er risiko for både løndumping og at mennesker kommer til at arbejde under elendige forhold, mener forbundet.

Svenske fagforeningers ret til at blokere udenlandske virksomheder, der arbejder i landet skal begrænses, sådan lyder et af forslagene i den såkaldte Laval-udredning, som blev præsenteret i Stockholm fredag. Udredningen er bestilt af den svenske regering og er det svenske modstykke til den danske udredning, som har ført til det lovforslag om b-overenskomster, som Folketinget vedtager senere på ugen.

Det svenske bygningsarbejderforbund, Byggnads er kritisk overfor udredningens forslag som begrænser de svenske fagforeningers muligheder for at kræve lige vilkår for udstationerede arbejdere fra andre EU lande.

Udredningens forslag indebærer, ifølge Byggnads, at firmaer fra EU, som vil arbejde i Sverige kun behøver at tegne kollektive overenskomster som opfylder minimumsvilkårene i EU udstationeringsdirektiv. Det betyder at fagforeningerne ikke kan stille krav, der rækker ud over direktivet.

– Den grundlæggende fejl er, at EF-domstolen har taget sig frihed til at tolke udstationeringsdirektivet sådan, at det kun er minimumsvilkår der må gælde. Direktivet må ændres, og der ligger et stort ansvar på regeringen for at straks og med kraft arbejder for at dommen ikke får de konsekvenser, siger Byggnads formand, Hans Tilly.

Den svenske udredning foreslår – i lighed med den danske – at overenskomsten skal have en mindsteløn, så udenlandske virksomheder kan på forhånd kender lønomkostningerne. Det bliver, som i Danmark, op til parterne at blive enige om, hvad mindstelønnen skal være.

– Hvis vi skal sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet og forhindre løndumping, så går jeg ud fra at arbejdsgiverne sammen Byggnads påtager sig ansvaret og medvirker til, at vi får lønniveauer, som modsvarer det nugældende, siger Hans Tilly.

Et smuthul

Udredningen foreslår at frede udenlandske virksomheder, som kan fremvise en aftale på niveau med de svenske overenskomster. Fagforeningerne kan ikke kræve eller konflikte for at de indgår en svensk overenskomst, hvis blot de kan henvise til, at de har en aftale i et andet EU-land.

Det forslag møder massiv modstand i fagbevægelsen, som mener det er et smuthul for useriøse udenlandske virksomheder, som blot kan fremvise en overenskomst på papiret.

– Det betyder, at vi – uden at have en chance for at kontrollere det – er tvunget til at acceptere de aftaler, en udenlandsk arbejdsgiver viser os. Vores erfaring er, at mange udenlandske firmaer viser os falske aftaler, og at de ansatte bliver truet til ikke at fortælle sandheden. Konsekvenser er, at vi risikerer løndumping, og at mennesker kommer til at arbejde under elendige forhold, siger Hans Tilly.

– Det er naturligvis helt uacceptabelt. De svenske fagforeninger må have mulighed for at kontrollere at indgåede aftaler efterleves. Det kan kun ske ved at fagforeningerne får ret til at tegne overenskomster. Jeg går ud fra at regeringen ikke gennemfører forslaget, siger Hans Tilly.

Den svenske LO formand Wanja Lundby Wedin vil have fjernet smuthullet inden loven vedtages.

– Vi går ud fra at regeringen ikke accepterer det smuthul, som udredningen foreslår og det derfor ikke kommer med i lovforslaget. Det er helt unødvendigt for at leve op til domstolens krav. I praksis indebærer det, at svenske løn- og arbejdsvilkår bliver frivillige for useriøse firmaer, som siger, de har de samme vilkår. Mange udenlandske arbejdstagere vil stå helt uden beskyttelse i Sverige, siger hun.

Den svenske LO formand mener dog, at resten af forslagene i udredningen er et skridt i den rigtige retning, selvom Sverige ikke kan løse problemet selv:

– Vi kan ikke selv løse alle de problemer, som EF-domstolen har skabt. Vaxholmdommen er en alvorlig indskrænkning af grundlæggende faglige rettigheder. Det er et europæisk problem, som kun kan løses ved at ændre EU-retten, siger Wanja Lundby Wedin. (brink)