Cabotage-redegørelse en tynd kop te

Godschaufførernes formand er skuffet over regeringens rapport om social dumping. Den forholder sig ikke til de reelle problemer med cabotagekørsel, mener han

Formanden for landsklubben af godschauffører i 3F, Harald Fabricius, er dybt skuffet over Regeringens rapport om Social Dumping. Men rapporten har en række forslag til styrket indsats mod social dumping i en lang række andre brancher, så er der ikke meget nyt at hente for chaufførerne.

– Jeg er meget skuffet, rapporten er en tynd kop te. Når vi har været ved ministeren har vi fået indtryk af, at vi bare skulle afvente rapporten, og så skulle der rykkes. Og så ender det tilsyneladende ud i nul og skid, siger Harald Fabricius.

– Samtidig kommer der dag for dag flere udenlandske chauffører til, som lever under kummerlige forhold. Men når de store vognmænd i DI jubler over rapporten, så bliver man nervøs, siger han.

Chaufførerne er utilfredse med, at rapporten fortsætter med at snakke om, at det skal afklarres, hvad der skal forstås ved ”en international tur.”
EU’s regler siger, at udenlandske vogne kan kører op til tre ture inden for syv dage, når de har leveret en transport fra udlandet.

– Men man forholder sig ikke til det reelle problem. Nemlig at de udenlandske vogne kører tre ture om dagen og kører over grænsen og bliver nulstillet. Det betyder, at de kan køre 15 – 18 ture internt i landet på en uge, siger Harald Fabricius.

– Vi skal have Trafikstyrelsen til at erkende, at den tolkning de holder fast i er forkert. Så det bliver maks tre ture på syv dage. Hvis det blev begrænset til det, så ville det fjerne incitamentet, til at tage udenlandske chauffører ind og udnytte dem, siger han.

Landsklubben ser frem til, at der kommer en vejbenyttelsesafgift, som skal baseres på elektronisk kontrol.
– De udenlandske vogne må kunne kobles op på det system, så vi får styr på, hvor de kører. Det handler om at få registreret kørslen. For selv med en begrænsning på tre ture om ugen, vil det stadig være svært at kontrollere, siger Harald Fabricius.

Vil teste EU

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested er enig med chaufførformanden i, at rapporten ikke løser problemerne med carbotagekørsel.
– Rapporten gør det klart, at det er EU, som er det store problem. Den afdækker at det er EU-reglerne, som gør det svært at gribe ind mod den sociale dumping, siger Henning Hyllested.

Embedsmændene fremlægger i rapporten EU-kommissionens svar på, om stramninger overfor carbotagekørslen er mulige.
– Svaret er hver gang: ”Nej, det kan ikke lade sig gøre.” Cabotagekørslen er en vigtig del af det indre marked, derfor er det belagt med regler, som forhindrer stramninger, siger Henning Hyldested.

– Men hvis man ikke vil udfordre EU, så kommer vi ikke meget videre. Derfor vil vi i finanslovsforhandlingerne afsøge regeringens vilje til trods alt at udfordre EU. Og så må man tage de sager ved EU-domstolen, som utvivlsomt vil komme fra de store vognmænd, siger han.

– Regeringen må søge alliancepartnere i EU. Det er ikke bare et dansk problem, både nordiske, hollandske, belgiske og tyske chauffører og vognmænd har rejst problemet, siger Henning Hyllested. (brink)