Chauffører lægger pres på EU-Parlamentet for skrappere regler mod social dumping

– Ministerrådet havde muligheden for at tilføje EU-reglerne for fair løn til udstationerede arbejdere i vejtransporten – de missede en gylden mulighed for at vise millioner af chauffører, at EU er imod lønbaseret diskrimination, konstaterer ETF’s generalsekretær, Eduardo Chagas.

Selvom mandagens aftale mellem EU’s transportministre om en vejpakke udløste lettelse i de faglige organisationer i Europa, så er det langt fra nok, mener det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF. Pilen peger nu på EU-Parlamentet, som ikke er blevet enige om en position i de kommende forhandlinger om vejpakken.

Aftalen er bedre end frygtet, men dels ligger djævlen – som altid i EU-aftaler i detaljen – og der er stadig meget uklart omkring håndhævelsen af stramninger, som medlemslandene nu er enige om.

Hos ETF tolker man aftalen som en udtryk for, at forbundets mobilisering har virket, når arbejdere står sammen kan vi flytte bjerge, men det her bjerg skal flyttes et godt stykke videre, som det hedder i en pressemeddelelse.

Derfor rettet chaufførerne nu presset mod EU-parlamentet, som mangler at vedtage sit bud på en vejpakke, inden forhandlingerne mellem de tre EU-institutioner kan gå i gang.

– Vores budskab til MEP’erne på tværs af partierne er klart: Ministerrådet har nået en aftale, men chaufførerne fortjener bedre! Vi vil ikke tøve med at handle for at få den vejpakke, vi har brug for. De skal vide at vores forventninger er høje, uanset hvilken gruppe de sidder i. Vi opfordrer parlamentet til at ænder aftalen og sikre chaufførerne fair løn og sikre vilkår lige nu, siger Frank Moreels, præsident for ETF.

Forbud mod ugehvil i bilen

Hvis transportministrenes aftale bliver virkelighed, så fastholdes det forbud mod at chaufførerne kan holde deres regulære ugehvil i førerhuset, som EU-domstolen for nylig slog fast var gældende. Forbuddet er en vigtig forudsætning, hvis man skal den omfattende nomadekørsel til livs.

Men samtidig åbner aftalen mulighed for, at chauffører kan holde to såkaldt reducerede ugentlige hviletider på en international transport, inden de vender tilbage til virksomheden – altså i det land, hvor det er registreret, ikke nødvendigvis der, chaufførerne kommer fra.

Køre- hviletiderne er komplicerede og aftalen åbner for at den periode den beregnes efter udvides til tre uger, som reelt vil betyde, at chaufførerne kan være på landevejen tre uger i træk.

ETF fastholder, at referenceperioden for hviletiden skal være to uger for alle typer af transporter. Og at arbejdsgiverne får pligt til, at sikre at chaufførerne regelmæssigt kan vende hjem til der, hvor de faktisk bor.

– Når det gælder for chaufførernes mulighed for at ”vende hjem”. Så er ”hjem” stadig defineret som det land, hvor arbejdsgiverne har deres center. Betyder det, at filippinske chauffører vil blive sendt til Tyskland eller Polen, hvor de lever under forfærdelige forhold? Det vil helt sikkert være billigere for deres arbejdsgivere, men vil EU gøre det lettere for vognmændene at lave social dumping? Det ser sådan ud, siger Eduardo Chagas.

Ministre missede muligheden

ETF har i sin kampagne kæmpet for, at chaufførerne skulle lønnes på lige vilkår med de lande de kørte i, et forslag, som EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg har taget med i sit forslag til vejpakken. Men sådan bliver det ikke, hvis ministerrådets forslag bliver virkeligt:

Ministrene valgte at undtage en række transportformer fra udstationeringsdirektivet og dets princip om lige løn for samme arbejde: Det gælder bilaterale transporter, og så åbnes der op for at en bilateral transport kan losse og læsse to gange undervejs, uden at det skal ske på de vilkår udstationeringsdirektivet foreskriver.

– Ministerrådet havde muligheden for at tilføje EU-reglerne for fair løn til udstationerede arbejdere i vejtransporten – de missede en gylden mulighed for at vise millioner af chauffører, at EU er imod lønbaseret diskrimination, konstaterer ETF’s generalsekretær, Eduardo Chagas. (brink)