Chaufførerne ryster på hovedet af nye EU-regler

Mens chaufførjobbene hastigt overtages af underbetalte østeuropæiske kolleger er EU endelig på vej med en stramning af reglerne for den såkaldte cabotagekørsel.

Men chaufførerne ryster på hovedet af den bebudede stramning.
– Jo, vi får da nye regler, men de er umulige at kontrollere. EU glemte at stille krav til kontrollen, og mine medlemmer ryster på hovedet, siger formanden for 3f Esbjerg Transport, Kurt Friedrichsen.
Bag det tørre tekniske udtryk cabotagekørsel gemmer sig en verden af nådeløs konkurrence om transportopgaverne. Cabotagekørsel giver vognmænd mulighed for ”midlertidigt” at køre vognmandskørsel i en anden medlemsstat. Hvad der skal forstås ved midlertidigt er meget løst formuleret i de gældende regler, så løst, at det ifølge Kurt Friedrichsen har været umuligt for politiet at kontrollere, om udenlandske vognmænd overholder reglerne.
– Vi har helt opgivet at anmelde sager om ulovlig kørsel, fordi det er umuligt at bevise, siger han.

Godt for miljøet

Tilhængerne af at give udenlandske vognmænd mulighed for at køre fragt internt i et andet EU-land peger ofte på, at det begrænser antallet af tomme lastbiler på landevejene, det er dermed en gevinst for miljøet. Men i virklighedens verden betyder det, at østeuropæiske lastbiler fylder rastepladserne i de gamle EU-lande, mens de venter på en fragt. 
Cabotagekørsel har været fuldt ud liberaliseret i EU siden 1998. I en overgangsperiode, har det dog været forbudt område for vognmænd fra de nye østlande. I maj i år forsvandt overgangsreglerne for vognmænd fra Polen og Ungarn. Tilbage er der kun forbud for de seneste medlemslande Rumænien og Bulgarien.
Efter flere års diskussioner i EU vedtog ministerrådet og parlamentet før ferien en ny forordning, som ”præciserer” cabotagekørsel. De nye regler betyder at en udenlandsk lastbil må køre tre ture på syv dage i et andet EU land, derefter skal lastbilen skal returnere til sit hjemland, inden en ny omgang. De nye regler ventes at træde i kraft senere i år.

Brug for forbud

– Personligt mener jeg, at der er brug for et egentligt forbud, cabotagekørslen undergraver vores arbejdspladser. De nye regler er kun virkningsfuldt overfor de nye EU-lande. Alle de vognmænd, der har udflaget til Tyskland, skal jo bare ned og vende i Flensborg, så overholder de reglerne. Der er lastbiler med danske firmanavne på siderne men på tyske plader, som kører fast i Danmark, siger Kurt Friedrichsen.
– EU glemte det vigtigste, da de lavede de ny regler, det handler om kontrollen. Der er ikke et system, som gør det muligt at kontrollere, om en bil har været ude af landet. Da jeg selv kørte fik vi et stempel i en bog, hver gang vi krydsede en grænse. I dag er det ikke muligt at bevise, om en bil har været ude af landet, siger han.
– Vi skal jagte og visuelt konstaterer om en given bil forlader landet. Det kan ikke lade sig gøre i praksis. EU-reglerne er kompromis på kompromis, de glemte at sikre en kontrolmulighed af bilerne, de har ikke behandlet transportsektoren særligt godt, siger Kurt Friedrichsen.
Cabotagekørslen bliver i dag udført, enten af tyske chauffører i udflagede danske firmaer eller af østeuropæiske firmaer.
De tyske chauffører bliver spist af med ned til 10.000 kr. om måneden, østeuropæerne endnu mindre.
– Det er sindsvage regler, som giver elendige vilkår. Østeuropæerne har ikke penge med til at holde de steder, hvor der skal betales, så de holder og venter uden løn på parkeringspladser over hele det gamle EU. Mange er ikke hjemme i månedsvis, vi har mødt folk, som ikke har været hjemme i 9 måneder. De østeuropæiske kolleger efterlyser regler for, at vognmændene skal sørge for at de kommer hjem en gang imellem.
– Tidligere var der en regel om, at vognmændene skulle sørge for at de kom hjem en gang om måneden. Men den regel har Europaparlamentet strøget, jeg fatter ikke hvad der er faret i hovedet på dem, transporterhvervet har fået elendige vilkår, siger Kurt Friedrichsen.

Fransk offensiv

Frankrig har besluttet at sætte ind mod den ulovlige cabotagekørsel. For fremtiden kan det koste op til 110.000 kr. i bøde, hvis udenlandske vognmænd overtræder reglerne. Samtidig vil det franske politi sætte ind med en massiv kontrol af de udenlandske lastbiler, der skal gennemføres 20.000 kontroller af cabotagekørsel om året, lyder det politiske løfte.
Samtidig arbejder den franske regering, ifølge DTL-magasinet på at få en særordning i EU, så landet helt kan forbyde cabotagekørsel i Frankrig.
I dag kan et land midlertidigt forbyde cabotagekørsel, vel at mærke hvis de andre EU-lande giver lov. Derfor er det en yderst teoretisk mulighed.
Formanden for Transport i Esbjerg forstår godt franskmændene.
– Det er hjælp til selvhjælp. Der er brug for højere bøder og mulighed for at kontrollere transporterne. Og så skal det være muligt at forbyde det i en periode, hvis det kommer ud af kontrol, siger Kurt Friedrichsen.
Enhedslistens trafikordfører, Per Clausen har foreslået, at Danmark følger i Frankrigs fodspor og hæver bøderne for ulovlig cabotagekørsel. Og han foreslår, at regeringen aktivt støtter Frankrigs krav om et forbud.
– Enhedslisten vil stadig arbejde for, at der vedtages en lovgivning i Danmark, der sikrer, at alle udlændinge, der skal arbejde i Danmark skal have løn- og arbejdsforhold efter den danske overenskomst, eller som det er sædvanligt indenfor faget. Vi håber stadig på at få flertal for, at Danmark i EU kæmper for at få mulighed for det, og at vi ellers viser vilje og mod til at udfordre EU’s magt, siger Per Clausen.
På den baggrund har han stillet en stribe spørgsmål til Trafikministeren. (brink)