Chaufførformand: Håndhæv reglerne

Frankrig indfører bøder på op til 224.000 kroner for misbrug af langturschauffører, formanden for de danske godschauffører, Harald Fabricius opfordrer til at følge trop

Det kan godt være at EU reglerne for godstrafik er ”tågede”, som trafikminister Magnus Heunicke flere gange har sagt. Men de er der, og hvis de håndhæves, så kan det bidrage til at begrænse den løndumping, som kører derudad på de europæiske motorveje.

Det gælder f.eks. kravene til et såkaldt ugehvil, hvor reglerne foreskriver, at chaufførerne mindst hver fjortende dag holder et 45 timers hvil uden for lastvognens førerhus. De kan dog ifølge EU-reglerne holde et såkaldt forkortet hvil en gang om ugen i bilen.

Men realiteten er, at mange især østeuropæiske chauffører lever i månedsvis i deres vogne. Det forsøger Frankrig og Belgien nu at sætte en stopper for ved at indføre store bøder, hvis chaufførerne ikke får deres pause. Frankrig er gået længst ved at forhøje bøderne til 30.000 euro (224.000 kr.) med mulighed for fængselsstraf oven i.
Bøderne falder, når vognmænd lader deres chauffører holde de lovpligtige ugehvil i lastbilen.

Den skærpede indsats i Frankrig for at få reglerne overholdt har fået Dansk Industri op i det røde felt, DI mener, at det er fuldstændig ødelæggende for konkurrencen:

– De voldsomme bøder på op mod 30.000 euro er helt ude af proportion. Det samme gælder naturligvis også udsigten til fængselsstraf. Reglerne er klart et udtryk for protektionistiske og er i den grad konkurrenceforvridende, siger branchedirektør Michael Svane til Business.dk.

Hvil ud i Danmark

I praksis bliver reglerne ikke håndhævet i Danmark i dag, opgaven ligger hos politiet, men ifølge formanden for Landskubben af Danske Godschauffører, Harald Fabricius har politiet ikke ressourcerne til det.

– Men jeg synes, at det er på tide Danmark begynder at håndhæve kravet om ugehvil for langturschaufførerne. Når det ikke sker, er det en af årsagerne til, at det kan lade sig gøre at holde slaver i østeuropæiske biler i Danmark, siger han.

I takt med, at reglerne begynder at blive håndhævet i de andre EU-lande, så risikerer de danske rastepladser at blive campingpladser for chauffører fra hele Europa.

– Danmark bliver stedet, hvor man kører hen og holder sit ugehvil i bilen. Derfor er der al mulig grund til at gå i Frankrigs fodspor og hånhæve reglen, siger Harald Fabricius.

Hvem passer på varerne?

Dansk Industri mener modsat at de nye franske regler er en ”national foranstaltning”, som er ulovlig, og opfordrer til at man på EU-plan drøfter, hvordan reglerne skal håndteres inden man farer ud med bål og brand.

– Inden man farer løs med nationale lovgivninger, mener vi, at det er nødvendigt at få en diskussion på europæisk niveau, siger Michael Svane. Han vil, ifølge Buisness.dk, rejse sagen over for transportminister Magnus Heunicke.

– Men det er der ingen grund til. Juridisk er reglerne klare, der står at det forkortede hvil, må holdes i bilen. Det betyder implicit at det ordinære ikke må, der står også, at chaufførerne frit skal kunne disponere over deres tid i de 45 timer hvilet varer, siger Harald Fabricius.
Han mener arbejdsgivernes bekymring bunder i, at de er bekymrede for godset.

– For hvem skal holde øje med varerne, når chaufførerne forlader lastbilerne? De kan jo ikke både disponere frit over deres hviletid, samtidig med at de bevogter godser, siger han. (brink)