Danmark et skridt nærmere EU-sag om dumping

Forbuddet mod 25-timers parkering på de statslige rastepladser kom i går et skridt nærmere en sag ved EU-domstolen

Torsdag fortalte EU-Kommissionen på sin hjemmeside, at den nu har ladet pistolen og er klar til at hive den danske regering for EU-retten hvis den ikke retter ind efter Kommissionens krav.

Sagen handler om den såkaldte 25-timers regel, som den forrige regering og DF indførte i 2018 på de 90 statslige rastepladser.

Dengang brugte man et par millioner til fine skilte med nej til sovende lastvogne på rastepladserne, som det kan ses på billedet over her.

Men næppe var skiltene blevet plantet før EU-Kommissionen sendte sin første advarsel:

”Tidsbegrænsningen påvirker navnlig udenlandske transportører og udgør forskelsbehandling på grund af nationalitet, hvilket er forbudt ifølge EU-traktaterne. Derudover gør begrænsningen det umuligt for chaufførerne at overholde EU’s hviletidsregler for lastbilchauffører, som er afgørende for at sikre vejsikkerhed og overholde chaufførernes rettigheder.”

Dengang fik regeringen to måneder til at forklare sig eller droppe forbuddet, men først nu går EU-Kommissionen videre med en såkaldt begrunde udtalelse, som er sidste skridt inden et egentligt sagsanlæg:

“Kommissionen finder, at den danske foranstaltning hverken er hensigtsmæssig, nødvendig eller står i et rimeligt forhold til målene,” skriver Kommissionen på sin hjemmeside.

Bag lukkede døre

Selve åbningsskrivelsen er ikke offentligt tilgængelig, da eufagligt.dk søgte aktindsigt sidst, blev det afvist af både EU-Kommissionen og Transportministeriet, som forklarede at, ”Det er fast praksis, at der ikke udleveres materiale i verserende traktatkrænkelsessager, da brevvekslingen mellem en medlemsstat og Kommissionen i disse sager betragtes som fortrolig af Kommissionen. På denne baggrund kan åbningsskrivelsen ikke udleveres”.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) bekræfter overfor Altinget, at regeringen torsdag d. 14. maj har modtaget svar fra Kommissionen om 25-timersreglen på parkering på statslige rastepladser. Og regeringen har nu fire måneder til at enten rette ind eller overbevise Kommissionen:

– Indtil nu har vi ikke været enige i de argumenter, som Kommissionen har fremført om, at der er tale om et indgreb i retten til fri bevægelighed for visse tjenesteydelser. Vi vil nu se nærmere på Kommissionens begrundelse for at gå videre med sagen,” skriver Benny Engelbrecht i skriftlig kommentar til Altinget.

Skinmanøvre

Landsklubben af Godschauffører hos 3F har hele tiden set 25-timersreglen som en skinmanøvre fra den daværende regering, som afviste at sætte ind mod den ulovlige praksis, hvor udenlandske chauffører blev tvunget til at holde deres lange weekendhvil i førerhuset. Dengang krævede chaufførerne, at myndighederne begyndte at håndhæve forbuddet mod weekendhvil i bilen. Efter regeringsskiftet er politiet begyndt at håndhæve og sanktionerer netop det.

Og på Godschaufførernes facebookside ser de da også frem til at slippe af med den ”fjollede parkeringsregel.”

– Måske synger 25 timers reglen på nogle af de sidste vers, og dermed også den nidkære kontrol med om en træt chauffør har fundet hvile udenfor en opmalet parkeringsbås, i desperation over en opbrugt køretid/arbejdstid jf. køre- hviletidsreglerne, skriver de. (brink)