Danmark vil ikke kræve social protokol

Danmark vil ikke rejse spørgsmålet om en social protokol i forhandlingerne om finansunionen, siger Europaminister, Nicolai Wammen, som lover fokus på lønmodtagerrettigheder når det indre marked skal reformeres

– Jeg har mødtes med den europæiske fagbevægelse, og vi er enige om, at der ved siden af spare-sporet skal sættes en vækst og jobskabelsesdagsorden. Det vil vi arbejde for, og det er taget positivt imod af EFS, siger Nicolai Wammen

Den europæiske fagbevægelse kan ikke støtte en ny traktat eller traktatændringer, hvis det ikke indbefatter en social protokol, som sikrer de faglige rettigheders fortrin på det indre marked, så klart lød meldingen fra den Europæiske Faglige Sammenslutning efter sidste uges topmøde.

– Nu hvor regeringen har besluttet at deltage i processen omkring en ny Europagt, vil I så – som formandsland – rejse spørgsmålet om en social klausul i forhandlingerne, sådan som EFS kræver det?

– Det er en aftale mellem de 17 eurolande, så de beslutter måden den skal laves på. Vi er inviteret med, så Danmark kan ikke ændre det, så en social protokol kommer med, siger Nicolai Wammen, til eufagligt.dk.

– Men i øvrigt vil regeringen have et stort fokus på lønmodtagerrettigheder, når det indre marked skal reformeres næste år, tilføjer han.

– Hvad vil I gøre?

– Vi vil kigge på de relevante direktiver, og så vil vi fra dansk side være opmærksom på, at man ikke i sin iver for at letter byrden for de små og mellemstore virksomheder lader de ske ved, at det bliver lønmodtagerne der betaler, siger Nicolai Wammen.

På topmødet godkendte regeringscheferne en rapport fra EU-kommissionen om at lette byrderne for virksomheder med under 250 ansatte, det omfatter mere end 90 procent af alle virksomheder EU. Hvis EU-kommissionen kommer igennem med deres planer, så vil de slippe for regulering på bl.a. arbejdsmiljøområdet. Desuden overvejer kommissionen at lempe eller fritage dem for udstationeringsdirektivet.

– Lægger regeringens holdning ikke op til et direkte sammenstød med kommissionen?

– Jeg vil ikke kalde det et sammenstød. Men det er et område, hvor der lægges op til en diskussion i forhold til den rapport, kommissionen har lagt frem. Det er vigtig for Danmark at beskytte lønmodtagerrettigheder, og det er et problem vi er opmærksomme på, siger Nicolai Wammen.

Håber landene respekterer faglige rettigheder

– Fagbevægelsen har kritiseret, at den krisemedicin, som EU er med til at foreskrive i de gældsplagede lande, betyder, at de faglige rettigheder sættes ud af kraft. Er det et spørgsmål Danmark som formandsland vil tage op?

– Det er svære og barske reformer de gennemfører i de Sydeuropæiske lande. Jeg håber, at det sker i respekt for lønmodtagerrettigheder. Og jeg går ud fra at de overholdes, siger Nicolai Wammen.

– Men det er jo kommissionen, som er med til at foreskrive de indgreb.

– De lande har levet over evne og skal have styr på butikken. Der skal ske en opbremsning, som desværre gør ondt, også i forhold til de rettigheder man tidligere har haft. Det er hverken en sjov eller behagelig øvelse, siger han.

– Men er det et problem, som regeringen vil rejse i EU?

– Nej, det er en national beslutning, siger Nicolai Wammen.

Tillidsskabende foranstaltninger

– Siden krisens start har været på gaden og EFS kritiseret EU’s nedskæringspolitik. Den europæiske fagbevægelse føler sig kørt ud på et sidespor, fordi man ikke lytter til den. Nu får vi et socialdemokratisk ledet formandskab i EU, har I overvejet nogle ”tillidsskabende” foranstaltninger for at få fagbevægelsen med på banen?

– Jeg har mødtes med den europæiske fagbevægelse, og vi er enige om, at der ved siden af spare-sporet skal sættes en vækst og jobskabelsesdagsorden. Det vil vi arbejde for, og det er taget positivt imod af EFS, siger Nicolai Wammen. (brink)