Græske fagforeninger har gennemført mange generalstrejker mod begrænsningerne i de faglige rettigheder

De offentligt ansattes strejkeret under pres i Europa

Siden finanskrisen er der sket en foruroligende udvikling, hvor strejkeretten bliver sat under pres i mange europæiske lande – men uden strejkeret er der kun ”tiggeret” tilbage advarer europæisk fagforbund

Ikke mindst de offentligt ansattes strejkeret er blevet hegnet ind i en række lande, advarer de offentligt ansattes europæiske sammenslutning, EPSU.

– Retten til at strejke er fundamental for fagbevægelsen og er grundlaget for dets mulighed for at organisere, for kollektive forhandlinger, for at repræsentere medlemmerne. Ikke det stod mindre er strejkeretten ofte blevet begrænset for offentligt ansatte, og i de seneste år under direkte angreb, skriver EPSU på deres hjemmeside.

Den fagligt set nedslående udvikling er blevet tydeligt efter at tænketanken ETUI har samlet fakta-blade fra 35 europæiske lande, som tager den aktuelle temperatur på strejkeretten især for de offentligt ansatte.

Oversigten viser, at der ofte er betragtelige begrænsninger for de offentligt ansattes strejkeret. Mange grupper af offentligt ansatte har begrænset ret eller lige frem forbud mod at strejke. Procedureregler og krav om nødberedskab kan være med til yderligere at begrænse strejkeretten, skriver EPSU.

Fra fængselsstraffe til bureaukratiske forhindringer

EPSU peger på en række konkrete eksempler:

I UK begrænsede den konservative regering i 2016 strejkeretten: Nu skal over 50 procent arbejdsstyrken have stemt for at strejke uanset om de er organiseret i en fagforening eller ej. Den regel forhindrede sidste år fagforeningen PCS i at strejke, på trods af at 86 procent af fagforeningens 60.000 medlemmer havde stemt for det. Men ja-stemmerne udgjorde ”kun” 42 procent af arbejdsstyrken.

Lignende indskrænkning af strejkeretten er gennemtrumfet i Grækenland efter krav fra EU i forbindelse med låneaftalen. Det blev mødt med en endags generalstrejke, som dog ikke forhindrede indskrænkningen strejkeretten.

I juni sidste år strejkede belgisk fængselspersonale i protest mod nye love, som skulle indskrænke deres strejkeret. Tilbage i 2017 gik de italienske skovarbejdere på gaden i protest mod, at de ganske enkelt skulle gøres til en del af det halvmilitære gendarmeri, en militarisering som effektivt ville fratage dem strejkeretten.

I de seneste år har hundreder af arbejdere fra de spanske fagforeninger været truet med retsforfølgning og med udsigt til lange fængselsdomme og bøder for at deltage i strejker. Myndighederne har brugt en gammel lov fra Franco-tiden til at angribe strejkeretten.

Domstolene har over de seneste år idømt lange fængselsstraffe til fagforeningsaktivister, som har gået strejkevagter. Næsten 300 arbejdere har været arresteret og anklaget for at deltage i strejker, skriver EPSU.

Listen er lang og med ETUI’s oversigt et det nu muligt at danne sig et overblik.

– Rapporten viser, hvordan regeringer og arbejdsgivere i hele Europa forsøger at begrænse offentligt ansattes rettigheder og basale friheder ved at begrænse strejkeretten, skriver EPSU og minder om, at det ikke er mange rettigheder arbejderne har vundet uden kamp.

Eller som den internationale faglige organisation ITUC har formuleret det: Uden strejkeretten og retten til kollektive overenskomster er der kun retten til ”kollektivt tiggeri” tilbage. Derfor er det afgørende at de offentligt ansatte og deres organisationer bekæmper angrebene og forsvarer strejkeretten, hedder det. (brink)