De uundværlige

Coronapandemien har vist at Europa er afhængig af mobil arbejdskraft, men samtidig er de de mest udsatte og mindst beskyttede