Den Europæisk Faglige Sammenslutning vil have stoppet firmaers regel-shopping

Ny selskabsregler i EU skal stoppe hullerne for postkassefirmaer og regel-shopping efter billig arbejdskraft og skattely, mener den europæiske fagbevægelse

EU-Kommissionen er på vej med en ”opgradering” af EU’s selskabsret. Det handler om den fri bevægelighed og kapitalens ret til at etablere sig på tværs af grænserne, med andre ord en opgradering af reglerne for en af grundpillerne i det indre marked.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning opfordrer derfor på forkant EU-Kommissionen til at sikre, at de nye regler gør op med den ”regel-shopping,” som tillader europæiske virksomheder til at flytte deres hovedkvarter til et andet EU-land.

En flytning som typisk sker, fordi lønningerne er lavere og skatten mindre i det nye ”værtsland.” En sådan flytning er lovlig uanset, hvor firmaet virkelige aktiviteter er. Var der nogen der sagde Ryanair, eller postkassefirmaer i bygge- og transportsektoren?

EU-Domstolen gav grønt lys til omgåelse

Men det kan vise sig, at blive op ad bakke for EFS’ krav om at stoppe regel-shopping. EU-Domstolens dom fra oktober sidste år er reelt et grønt lys til firmaer, der ønsker at omgå nationale standarder og krav til skat, social sikring og faglige rettigheder, mener den europæiske fagbevægelse.

Sagen handlede om et polsk firma, som vil flytte hovedkvarter, men blev forhindret af den polske lovgivning, som kræver at et firma likvideres, hvis det skal afmeldes i Polen. Men den går ikke, mener Domstolen.

De restriktive polske krav kan ”forhindrer eller afskrækker det pågældende selskab fra at foretage denne grænseoverskridende omdannelse”, som det hedder i dommens præmisser.

– EU-Domstolen slog fast, at det ikke er misbrug at flytte registreringen af et firma med det formål, at nyde godt af mere fordelagtig lovgivning (i et andet land) – uanset at firmaet ikke har nogen virkelig økonomisk aktivitet i landet, skriver EFS.

EFS frygter, at dommen vil føre til et voksende antal kunstige kommercielle konstruktioner, lavet af rene økonomiske årsager. Det vil skabe en nedadgående spiral i for leve- og arbejdsvilkårene.

– Hvis Kommissionen mener det alvorligt med at virkeliggøre den sociale søjle og skabe et fair arbejdsmarked for arbejderne, så må den komme op med indgreb, som lukker de legale huller, som gør det muligt for firmaerne at slippe afsted med regel-shopping, siger EFS’s vicegeneralsekretær Peter Scherrer.

– Lanceringen af en pakke med en europæisk selskabsret er en glimrende mulighed for at sikre, at arbejderne bliver ordentlig informeret og konsulteret om ændringer i virksomhedens hjemsted. Enhver omgåelse af arbejdernes nugældende ret til inddragelse må stoppes, siger han. (brink)