”Den offentlige sektor er altid for stor”

Hvis vi skal generobre og udvikle velfærdssamfundet, så skal styrkeforholdet ændres til fordel for arbejderbevægelsen. Det krævet en aktiv fagbevægelse som stiller politiske krav, sagde lederen af den norske velfærdsbevægelse, Asbjørn Wahl på ”Kan det virkelig passe” konferencen

Angrebene på velfærden, bliver altid fulgt op med en forklaring om, at den offentlige sektor er blevet for stor. Men det argument går igen uanset om det er i USA eller Europa – den offentlige sektor er altid for stor, hvis man skal tro højrekræfterne, pointerede lederen af ”For Velfærdsstaten” Asbjørn Wahl, da han holdt oplæg på den faglige konference om den offentlige sektor.

Hans forklaring på angrebene på velfærden hænger sammen med en arbejderbevægelse i defensiven:
– Samfundsudviklingen er præget af kampen mellem marked og den offentlige sektor. Men magtforholdene er dramatisk ændret, andre har fået mere magt og vi har fået mindre, det er det afgørende. Skal vi generobre og videreudvikle velfærdssamfundet, så skal vi ændre magtforholdene, sagde Asbjørn Wahl.

Koloniseringen af den offentlige sektor

– Der er masser af kapital på jagt efter investeringsmuligheder. Der er ingen kolonier mere, den kan kaste sig over. Derfor er den offentlige sektor blevet den vigtigste koloni, det er de stærke drivkræfter bag åbningen af den offentlige sektor for kapitalen, sagde han.

Men forudsætningerne for at komme igennem med at svække velfærdssamfundet og få omfordelt mellem den offentlige sektor og den private sektor er, at både fagbevægelsen og demokratiet svækkes, mener Asbjørn Wahl.
– Se hvad der sker i Grækenland, Irland og Portugal. EU og IMF har spillet en afgørende rolle for den politik, der føres. Betingelserne for deres lån har været massive nedskæringer i den offentlige sektor og massive angreb på de faglige rettigheder.

– Det er ikke størrelsen af den offentlige sektor der er problemet. Den er altid for stor i alle lande! Det er det politiske herredømme som er afgørende. Spørgsmålet er, om vi skal løse det i fællesskab eller hver for sig, det er ikke et spørgsmål om penge, sagde han.

Et civiliseret samfund?

Han pointerede, at velfærd er arbejdsintensiv. Mens produktionen af varer hele tiden bliver billigere, så er der grænser for hvor meget man kan effektiviserer omsorg og andre velfærdsydelser.
– Det betyder, at den offentlige sektor skal vokse, tjenester bliver gradvist dyrere. I et civiliseret samfund vil omkostningerne til velfærd stige, det er selve definitionen på et civiliseret samfund, sagde Asbjørn Wahl.

Men også i Norge sker der i disse år en omfordeling fra det offentlige til den private sektor.
– Det offentlige følger ikke med, og middelklassen løser deres problemer med forsikringer, sagde han.

Tilbageskridt

Den norske velfærdsbevægelse spillede en stor rolle for at Norge fik en rød-grøn regering i 2005 på et program mod privatisering af den offentlige sektor.
– Det skete en ændring af det politiske klima, så der blev privatiserings-pause i kommunerne. Vi vandt på den nye kurs. Men siden er det langsomt gået tilbage. I dag privatiseres og konkurrenceudsættes der i kommunerne. Og højre er i offensiven, sagde Asbjørn Wahl.

– Derfor er det afgørende, at holde fast og lægge politikken til venstre – væk fra privatisering. Det er vigtigt at holde presset på en rød regering. Hvis en venstreregering ikke fører venstrepolitik, så åbner det for en demobilisering og for højre. Det er det der sker, hvis man taber gnisten, sagde han.

Som at bygge pyramider

Han opsummerede erfaringerne fra den norske velfærdsbevægelse:
– Det handler om at bygge alliancer, det er basis og grundlaget. Det er som at bygge pyramider, sten for sten. Det vigtigste er et aktivt benarbejde, at rejse debatten hele tiden i offentligheden og på konferencer landet over, sagde Asbjørn Wahl.

Den såkaldte Trondheim-model er blevet formlen for en den nye rolle fagbevægelsen spiller.
– I Trondheim brød fagbevægelsen med den hidtidige automatiske loyalitet kun over for socialdemokraterne. I stedet rejste de krav til partierne, og lovede dem støtte, hvis de ville arbejde for dem, sagde han.

– Fagbevægelsen må optræde meget mere selvstændigt. Rejse konkrete krav og støtte de partier, som støtter kravene. Det er et opgør med den gamle model, hvor fagbevægelsen ikke skulle rokke båden, når der var en socialdemokratisk regering. Når vi dæmpede kritikken, så endte vi altid med at tabe til højre alligevel, sagde Asbjørn Wahl.

Modelkommuner

Kan man udvikle velfærden uden privatiseringer og personalereduktioner? Ja, det kan man helt ubetinget, mener Asbjørn Wahl men henvisning til erfaringerne fra de norske modelkommuner.
I en række kommuner har FOA’s norske søsterforbund, Fellesforbundet indgået aftaler om moderniseringer, vel at mærke uden privatiseringer, udliciteringer og fyringer.
– Erfaringer siger at det er en ren win, win, win situation. Vi skal udvikle velfærden, men indenfor den offentlige sektor, sagde Asbjørn Wahl. (brink)