Der er brug for at få kollektive forhandlinger tilbage på sporet

I en hel række EU-lande er arbejdernes muligheder for at opnå ordentlige løn- og arbejdsvilkår under pres, viser den Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS nye ”katastrofe alarm”

– I hjertet af Europa er der en social kontrakt, der giver arbejdende mulighed for at få en anstændige løn- og arbejdsvilkår. Men det haster med at få repareret og renoveret det fundament den sociale kontrakt er bygget på, siger EFS generalsekretær, Luca Visentini.

EFS har udviklet sin ”katastrofe-alarm” fordi balancen mellem arbejdende og arbejdsgiverne er svinget for langt til i arbejdsgivernes favør, mener EFS.

– Hårdt tilkæmpede rettigheder til at forhandle med arbejdsgiverne er i fare i mange EU-lande, siger Luca Visentini.

Varslingssystemet er baseret på et skema med indikatorer for ”fair lønninger”, som EFS har hentet fra officielle kilder som OECD og Eurostat. EFS understreger at de ”alvorlige problemer” for det kollektive forhandlingssystem i Danmark og
Rumænien ikke er afspejlet i oversigten. (EFS har fulgt behandlingen af lærerne i Danmark tæt).

Alarm kalder på handling

Alle EU’s medlemslande skal sikre, at arbejdsgiverne respekterer arbejdernes ret til at forhandle gennem deres faglige organisationer, mener EFS.
– Alarmen er en opfordring til aktion, det er en advarsel til regeringerne om, at de må diskutere med fagforeningerne, hvad der skal til for at få kollektive forhandlinger tilbage på sporet, og hvordan lønandelen kan vokse, og hvordan flere kan blive dækket af kollektive aftaler om løn- og arbejdsvilkår – om nødvendigt med støtte fra EU, siger sekretær i EFS, Esther Lynch.

Arbejderne i mange EU-lande tjener stadig mindre end før krisen.
– Det er et resultat af afmonteringen af de kollektive forhandlinger og antallet prekære job, som langsom nedbringer arbejdsløsheden. Men det skyldes også, at regeringerne alt for ofte tillader arbejdsgiverne at ignorere eller misbruge arbejdernes ret til at organisere kollektive forhandlinger. En revitalisering af de kollektive forhandlinger vil forbedre folks situation og styrke den økonomiske vækst for alle, siger Ester Lynch.

Oversigten viser 35 ”røde kort” i 17 EU-lande, hvor Tjekiet, Estland, Grækenland, Ungarn og UK scorer højest.

Skemaet viser bl.a. at i otte lande er de kollektive aftaler indgået på virksomhedsniveau. Det betyder store lønforskelle i samme sektor.

I seks EU-lande er mindre en 35 procent dække af kollektive aftaler. I mindst 11 lande er der ingen reelle bevægelser mod at flere bliver dækket af overenskomster. Enten fungerer mekanismerne ikke, eller også er de ikke ”almindelige” eller eksisterer slet ikke, konstaterer EFS.

I 10 EU-lande udgør lønnens andel af BNP mindre end 45 procent. Alt sammen kendsgerningerne, som har fået EFS til at køre en længerevarende kampagne for lønforhøjelser i hele Europa. (brink)