Det er på tide at Europas fagforeninger rykker for en social protokol

Uden et pres udefra sker der ikke noget ved forhandlingsbordet, advarer det europæiske faglige netværk, TUNE og de europæiske venstrepartier i EU-parlamentet

De europæiske fagforeninger må stå sammen om de nødvendige redskaber til at tackle splittelse, social dumping og fremmedfjendskhed blandt de europæiske arbejdere, hedder det i en udtalelse fra det det faglige netværk Trade Unionist Network Europe og European Left.

Netværket, som samler faglige organisationer og aktivister fra EU-landene, mødtes torsdag i Bruxelles og diskuterede bl.a. den europæiske fagbevægelses krav om at få indføjet en social protokol i EU-traktaten.

Den sociale protokol er fagbevægelsens bud på, hvordan man får gjort op med den sociale dumping og den udnyttelse af arbejdskraft fra andre EU-lande, som hærger arbejdsmarkederne især i den vestlige del af Unionen.

Fagbevægelsens kræver, at de faglige rettigheder – retten til at konflikte for en overenskomst – skal stå over det indre markeds grundlov om fri bevægelighed.

Brug for dristig handling

Men hvis en social protokol skal blive til virkelighed, så kræver det, at ”lederne i den europæiske fagbevægelse – både nationalt og på EU-plan – er klar til at tage dristige skridt og engagere sig i folkelig mobilisering og aktivitet, som kan præsentere et alternativ til dem som ”sælger” frygt og til højreekstremister, som både politisk og socialt fisker i Europas oprørte vande,” lyder det.

– For at forsvare faglige rettigheder fra de katastrofale konsekvenser af det indre marked har de europæiske fagforeninger siden krisens start foreslået indførslen af en social protokol. Det er et værdifuldt værktøj for fagforeningerne, når de kæmper for lige rettigheder og ordentlige arbejdsvilkår, som burde være garanteret i de nationale arbejdslovgivninger. Det vil lukke døren for det brutale misbrug af arbejdsløsheden som en motor for skabelsen af usikre job, nul-timers kontrakter og social dumping. I stedet har de europæiske arbejdere brug for lønforhøjelser og lige løn, hedder det i udtalelsen.

Det faglige netværk, TUNE sender nu udtalelsen til så mange fagforeninger og forbund i Europa, som de kan komme i kontakt med.

– Det gør vi for at lægge pres på deres ledelser for at få dem til at gøre noget ved protokol-sagen i offentligheden i deres lande, siger sekretær i Byggefagenes Samvirke København, Mads Bruun Pedersen, som også er medkoordinator i det europæiske faglige netværk. (brink)