Dumping er sund konkurrence

Folketinget vil ikke binde regeringen til skarpt mandat om udstationeringsdirektiv, de borgerlige partier kan ikke se problemet

Et flertal i Folketinger afviste tirsdag et forslag om, at regeringen skal arbejde for, at et nyt EU-direktiv udtrykkeligt skal sikre fagbevægelsens konfliktret og gøre det klart, at medlemslandene har ret til at sikre udstationerede arbejdere samme vilkår som danske.

Baggrunden for debatten er et forslag fra EU-kommissionen om et nyt udstationeringsdirektiv. Enhedslistens ville med sit beslutningsforslag give regeringen et forhandlingsmandat, som kræver markante ændringer af kommissionens udspil.

Beslutningsforslaget ville pålægge regeringen at arbejde for, at direktivet ændres, så medlemslandene og fagforeninger får ret til at sikre udstationerede arbejdere de samme vilkår som værtslandets arbejdere.
Det nuværende udstationeringsdirektiv har EU-domstolen fortolket gennem en række domme, som har begrænset både fagbevægelsen og medlemslandenes muligheder for at sikre lige vilkår, for de udstationerede arbejdere.

Rette balance

Men beskæftigelsesminister, Neergaard Larsen (V) afviste, at der er et problem. Der er den rette balance, mellem den fri bevægelighed og de faglige rettigheder. Selvom han medgav, at EU-kommissionens forslag rejser et problem omkring retten til at definere, løn- og arbejdsvilkår.

Et forhold som også de faglige landsorganisationer har peget på, de frygter, at det nye direktiv overlader det til EU-domstolen at afgøre.
Men ifølge ministeren er konfliktretten ikke presset, og Danmark har med den såkaldte Laval-løsning fundet den rette balance, hvor der kan konfliktes inden for ”beskrevne rammer”.
Forslagsstillerne havde ellers fået frisk ammunition til forslaget fra en dugfrisk rapport fra Københavns Universitet, som dokumenterer, at polske og tyske arbejdere i byggebranchen tjener langt under, hvad danske arbejdere tjener.

– Der er generelt ordnede forhold, de fleste arbejder efter overenskomsten. Undersøgelsen viser de fleste får mindsteløn. Fagbevægelsen har muligheder for at søge oplysning i RUT-registret og bruge muligheden for konflikt. Forslaget vil betyde negativ vækst, og påvirke den vækst vi har i Europa, sagde Hans Andersen, Venstre.

Socialisme ad bagdøren

Han afviste også det andet forslag fra Enhedslisten om en social protokol, som blev behandlet i samme omgang af Folketinget.
– Der er en fin balance mellem den danske model og den frie bevægelighed. Venstre er tilhængere af det indre marked, vi ønsker ikke at sætte de sociale rettigheder foran andre økonomiske rettigheder, sagde Hans Andersen, om forslaget om, at regeringen skal arbejde for, at EU-traktaten får tilføjet en social protokol, sådan som den Europæiske Faglige Sammenslutning har foreslået.

En udmelding Enhedslisten ordfører takkede for:
– Tak for ordførerrens utilslørede ærlighed, det er en klar holdning, der viser, at V og El. står på hver side af en afgrundsdyb kløft, sagde Finn Sørensen.
Venstres linje blev bakket op af både Liberal Alliances og Konservatives ordførere. LA ordfører mente, at de udstationerede var udtryk for en ”sund konkurrence”.

– Det er med til at skærpe konkurrencen, at man kan hjemtage arbejdskraft, sagde Catsten Bach, LA.

Og Rasmus Jarlov, K mente, at det er ”fint, at der kan komme nogen udefra”.
– Man skal ikke lovgive, det er at bruge statsapparatet til fordel for fagforeningerne, sagde han.

Han mente, at det var ”underligt at ville traktatfæste en social protokol.
– Det er at ville presse lidt socialisme ind i EU, det kan vi ikke støtte, sagde Rasmus Jarlov.

Trojansk Hest

Kun SF og Alternativet bakkede beslutningsforslagene helt op.
– Velfærd er et spørgsmål om lønmodtagernes adgang til trygge og velordnede arbejdsvilkår. Hvis vi ikke vågner nu, så bliver konsekvenserne uoverskuelige, sagde SF’s Karsten Hønge og pegede på Tyskland og England som skræmmeeksempler:

– Her er lønningerne under pres og fagbevægelsens på hælene. Fagbevægelsen, politi og skat har brug for redskaber. SF forfølger to spor: At friholde os fra EU-domstolens urimelige afgørelser, og en aftale på EU-plan, som er så klar, at EU-domstolen ikke kan ændre den. Vi skal ikke lukke den trojanske hest ind, der er brug for et direktiv og en social protokol. Det er en god debat El. har rejst og den fortjener støtte, sagde Karsten Hønge.

– Vi bakker op om det indre marked, men der er behov for fokus på den ”sociale bundlinje”, så vi er glade for Enhedslistens forslag. Det er et vigtigt værktøj i kampen mod social dumping, så vi kan sikre lige løn for lige arbejde, sagde Alternativets Rasmus Nordqvist.

S: Skuffet over kommissionen men…

Socialdemokraternes ordfører, Peter Hummelgård takkede for, at spørgsmålet kom på dagsordenen.
– EU-kommissionen havde i sit arbejdsprogram lovet, en revision af udstationeringsdirektivet, hvor princippet om ”lige løn for lige arbejde på samme sted” skulle gælde. Det så vi frem til, det kom efter pres fra flere lande. Men vi deler skuffelsen, forslaget fra kommissionen lever ikke op til det, så vi anerkender de gode intentioner i forslaget. Men vi vil ikke låse regeringens manøvrerum, i de forhandlinger der kommer. Vi håber på små forbedringer alle skridt skal tages mod social dumping, sagde han. 

Han afviste også at støtte forslaget om, at regeringen skal arbejde for at den Europæiske Faglige Sammenslutnings forslag til social protokol, skal skrives ind i EU-traktaten.
– Vi anerkender de gode intentioner i forslaget, men vi er ikke enige i de præmisser El. har lagt ind, bl.a. at EU ikke anerkender strejkeretten, det gør EU i det sociale Charter. Og så mener vi, at en nyorientering af EU-politikken ikke skal ske ved fragmentariske beslutninger, det skal ske i en bred kreds af partier, sagde Peter Hummelgård.

Socialdemokraternes afvisning undrede Finn Sørensen.
– Den nordiske samarbejdsorganisation SAMAK, hvor alle nordiske LO’er og Socialdemokratier samles, bakkede for nylig op om den Europæiske Faglige Sammenslutnings krav til en social protokol. Og det er netop, hvad vores forslag handler om, hvorfor kan Socialdemokraterne så ikke støtte det her, når i kunne i SAMAK?

– Det er rigtigt, der var mødet i SAMAK, vi har haft debatten i lang tid også i vores parti, og der var enighed om, at få den vej. Men det betyder ikke at vi stemmer for Enhedslistens forslag i dag. Vi se ordentlig på det og analyserer, hvordan en sådan protokol skal udformes, sagde Peter Hummelgård.

Burde være en selvfølge

I sin slutreplik henviste Enhedslistens ordfører til den nye rapport fra Københavns Universitet:

– Her er benhård dokumentation for social dumping i byggeriet, og vi ved, at det også foregår i andre brancher. De her forslag løser ikke alle problemer, det kræver en stærk fagbevægelsen og et helt samfund, som bakker op, sagde Finn Sørensen.

– Det handler om lige vilkår, men flertallet vil ikke erkende at EU blokerer vores muligheder. Det nytter ikke at snakke uden om, domstolen forhindrer os i det. Derfor er det vigtigt, og det burde være en selvfølge, at Folketinget sagde ja. Det var selve forudsætningen for at Danmark sagde ja til EF i 1972, at EU ikke skulle blande sig i strejkeret og lønforhold. Løftet holdt ikke vand, så hvad ville være mere naturligt, sagde Finn Sørensen. (brink)