Dumping under radaren

Det såkaldte RUT-register har huller, viser kortlægning fra Byggefagenes Samvirke i København

Udenlandske firmaer kan i praksis holde sig under radaren, og undlade at lade sig registrerer i RUT-registret, hvis de blot æder den første bøde for at undlade registrering. Det viser en kortlægning, som Byggefagenes Samvirke i København har lavet af en enkelt polsk-dansk el-virksomhed.

RUT-registret er et værktøj for såvel fagbevægelse som myndigheder, som skal kontrollere de udenlandske tjenesteydere, som løser opgaver i Danmark. Det er meningen at de udenlandske selskaber skal indberette til registret, hvor de arbejder og hvor længe.

Onsdag afleverede Byggefagenes Samvirke i København sin udredning til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. I et notat til udvalget, som blev afleveret i forbindelse med et foretræde for udvalget, påpeger de, at der tilsyneladende er et hul, når det gælder registrering af udenlandske tjenesteydere i RUT-registret.

Byggefagenes pladskontrol anmeldte i marts i år det polske baserede el-firma BIC Electric til Arbejdstilsynet for ikke at have registreret sit arbejde på Dansk Metals gamle hovedkvarter i København. Firmaet fik en bøde på 10.000 kr. for overtrædelsen. Men siden har Byggefagene anmeldt firmaet yderligere 21 gange for manglende registrering. Desuden er Arbejdstilsynet stødt ind i firmaet yderligere 8 gange, viser en aktindsigt BS har fået hos tilsynet.

Følger ikke op

Det fremgår af udredningen, at Arbejdstilsynet til Byggefagenes Samvirke har forklaret, at man ikke har praksis for at forfølge fortsat manglende registrering med skærpede bøder, heller ikke selv om lovbruddet fortsætter efter første bøde.

”Hvis det er samme virksomhed på samme plads, med samme opgave, og der ikke er sket registrering i RUT efter udstedelse af den administrative bøde, betragter Arbejdstilsynet det efter de generelle strafferetlige principper, som en fortsat overtrædelse, og der udstedes ikke en ny bøde,” hedder det i en mail til BS fra AT.

– Vi er ikke jurister, så om der er et hul i lovgivningen eller et hul i fortolkningen af lovgivningen, ved vi ikke. Men det støder vores almindelige retsfølelse og skaber ulige vilkår, siger formand for Byggefagenes Samvirke, John Ekebjærg-Jakobsen,
Den manglende registrering er et problem for både Skat og Arbejdstilsynet, påpeger BS i sin henvendelse til politikerne. Når firmaer undlader registrering, så bliver det vanskeligere for Skat at sikre at der bliver betalt den skat der skal, og

Arbejdstilsynet får vanskeligere ved at føre tilsyn med arbejdsforholdene i den udenlandske virksomhed.

– Efter vores opfattelse er det ikke en ønskværdig situation, for hverken myndigheder som Arbejdstilsynet eller Skat eller for os som faglige organisationer, at et firma gennem et hul i lovgivningen kan bidrage til social dumping og dermed unfair konkurrence, Der bør være lighed for loven for både danske og tilrejsende virksomheder, skriver Byggefagene til Beskæftigelsesudvalget.

Ifølge Bygsam.dk vil Beskæftigelsesudvalget rejse sagen over for beskæftigelsesministeren. (brink)