EF-domstolen stopper Østrigs forsøg på at bekæmpe social dumping

Det er diskrimination og traktatbrud når Østrig forsøger at stoppe tilstrømning af ”arme og ben” arbejdere fra de nye EU-lande, fastslår EF-domstolen

Østrig må ikke stille særlige krav til borgere fra de nye EU-lande, som vil operere i landet som enkeltmandsvirksomheder, det fastslog EF-domstolen i en dom kort før jul. Landet skal dermed straks opgive sin praksis og tillade de udenlandske ”arme og ben” virksomheder, selvom de omgår Østrigs overgangsregler for arbejdskraft fra Østeuropa.
Ved EU’s udvidelse mod øst i 2004 benyttede Østrig sig af muligheden for at lave overgangsordninger for arbejdskraftens fri bevægelighed for at begrænse tilstrømningen fra de nye medlemslande.
Som også Tyskland benyttede Østrig sig af muligheden for at lave kvoter og dermed loft over antallet af arbejdere fra de otte nye medlemslande i en overgangsperiode, som løber frem til 2011.
Men enkeltmandsvirksomheder tæller ikke med i kvoterne, de er jo selvstændige erhvervsdrivende. Derfor har landet oplevet en sand invasion af titusindvis af ”arme og ben-virksomheder” i hotel- og byggebranchen, som arbejder til en brøkdel af den løn som er aftalt i de østrigske overenskomster. Trafikken har også spredt sig til plejesektoren, hvor selvstændige plejere fra de nye lande tilbyder sig til en fjerdedel af den aftalte mindsteløn.
Både fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer mener, at der er tale om ren svindel og bevidst omgåelse af overgangsordningerne.
Resultatet har da også – ifølge DR1 Orienterings rapport om sagen, været, at de udenlandske arbejdere er blevet ”snydt så det driver”. Østrigske firmaer, som holdt sig til aftalerne, er gået konkurs, og de østrigske lønmodtagere er blevet underbudt.

Forhåndskontrol skulle stoppe svindlen

I et forsøg på at dæmme op for omgåelsen indførte Østrig en forhåndsgodkendelse af enkeltmandsvirksomhederne fra de otte nye lande. I modsætning til landets egne borgere, så skulle borgere fra de nye EU-lande godtgøre overfor det Østrigske arbejdsmarkedsservice, at de faktisk var selvstændige.
Allerede i 2005 gjorde EU-kommissionen opmærksom på, at kravet var diskriminerende og et brud på det indre markeds ret til fri etablering. Men Østrig fastholdt, at det var den eneste mulighed for at stoppe svindelen.
Da Østrig ikke ville følge kommissionens tilrettevisning slæbte den landet for EF-domstolen i 2007 for traktatbrud.
EF-domstolen giver kommissionen medhold i alle påstande. Det er en ulovlig diskrimination, og kravet om forhåndsgodkendelse af firmaer fra de otte nye lande, kan ikke begrundes med overgangsordningerne.
Domstolen peget i stedet på, at Østrig i stedet kan kontrollerer ”arme og ben-selskaberne”, når først de er gået i sving med arbejdet. Østrig har under hele forløbet fastholdt, at kun med en forhåndsgodkendelse er det muligt at stoppe svindlen.

Museklausul duer ikke

Østrig har henvist til en musehulsklausul i EU’s traktat, som giver landene mulighed for at tage sine forholdsregler, hvis ”den offentlige orden er truet”. 
Det mener den Østrigske regering er tilfældet, fordi arme og ben firmaerne truer et velfungerende arbejdsmarked med lige konkurrencevilkår. Kravene til enmandsfirmaerne skal bekæmpe misbruget af etableringsfriheden og forebygge at overgangsreglerne bliver omgået.
Men Domstolen afviser kategorisk, at museklausulen kan tages i brug her, og henviser til en række sager, hvor EF-domstolen har afvist det. Det gælder bl.a. dommen mod Luxembourg, som med præcist samme argument havde pålagt alle virksomheder, der ville arbejde i landet at følge gældende overenskomster.
” Begrebet den offentlige orden forudsætter, således som Domstolen gentagne gange har fastslået, for det første en virkelig og tilstrækkelig alvorlig trussel mod en grundlæggende samfundsmæssig interesse, og skal for det andet som en undtagelse fra et af traktatens grundlæggende principper fortolkes restriktivt,” fastslår dommerne. (brink)