EFS: Grænser for arbejdstiden

Den Europæiske Faglige Sammenslutning afviser at svække arbejdstidsdirektivet og kræver i stedet for en styrket beskyttelse mod lange arbejdsdage

Hvis det står til den europæiske fagbevægelse, så skal hovedformålet med EU-arbejdstidsdirektiv fastholdes og direktivet skal styrkes, så det kan beskytte mod de farer som lurer for lange og uregelmæssige arbejdstider. EFS kræver også stærkere rettigheder og værktøjer, som kan sikre de europæiske arbejdere en arbejdstid i overensstemmelse med deres behov.

Det var den besked, EFS i går gav EU-kommissionen, som har sat gang i en ny runde sonderinger om det vingeskudte arbejdstidsdirektiv. EU-Kommissionen vil forsøge at få direktivet revideret, efter det sidste år mislykkedes for kommissionen at komme igennem med en forringelse af det gældende direktiv.

Væk med undtagelserne

Men før der kan blive tale om at revidere direktivet, så kræver EFS, at der bliver sat en stopper for at kunne aftale sig ud af arbejdstidsreglerne. I det gældende direktiv gennemhuller den såkaldt ”opt-out” mulighed reelt direktivets regler for maksimal arbejdstid.

”Opt-out” muligheden betyder nemlig, at arbejdere kan afskrive sig direktivets beskyttelse i en aftale med arbejdsgiverne. Den mulighed bliver brugt i flere og flere lande, i Storbritannien drejer det sig om millioner af arbejdere, som står uden for arbejdstidsreglerne.

Samtidig kræver EFS, at et revideret direktiv skal respekterer EU-domstolens fortolkning af, hvad arbejdstid er. Domstolen har afgjort at f.eks. sundhedspersonales rådighedsvagter er arbejdstid. Det er netop den fortolkning af arbejdstiden, som kommissionen lægger op til at fjerne, så rådighedsvagter ikke tæller som arbejdstid.

En revision har været på dagsordenen i syv år, uden at EU-parlamentet og medlemslandene har kunnet nå til enighed. Og politikerne skal ikke regne med, at sende aben videre til parterne på arbejdsmarkedet.

Ingen forhandlingsløsning

EFS afviser på forhånd, at direktivets kan fornys som en aftale mellem arbejdsgivere og fagbevægelse på EU-plan.
Vilkårene er ikke til stede for at løse en eventuel revision i en social dialog, konstaterer EFS.

– Kommissionen har spurgt om vi vil tjekke om arbejdstidsdirektivet er klar til det 21. århundrede. I vores øjne viser sådan et tjek, at de basale regler og principper i direktivet er relevante som nogen sinde. Men vi mener også, at det skal styrkes, for at passe til moderne arbejdere i det 21. århundrede, som konfronteres med et større pres for at acceptere ubekvemme arbejdstider og skiftehold, siger John Monks, generalsekretær for EFS.  (brink)