EFS: Intet opsving i sigte for de arbejdsløse

Mens EU-kommissionen taler om ”vendepunkt” og ”opsving,” så ser den Europæiske Faglige Sammenslutning intet lys for de 27 millioner arbejdsløse

EU-kommissionens årlige vækstundersøgelse forsikrer, at der er et økonomisk opsving på vej i EU, nu gælder det bare om at fortsætte i det spor, som unionen har fulgt siden krisens start.

– Dette er et vendepunkt for EU’s økonomi. EU’s hårde arbejde begynder at bære frugt, og væksten er langsomt på vej tilbage. Den årlige vækstundersøgelse for 2014 fortæller os, hvor vi bør være endnu dristigere for at kunne tage fat på de reformer, der er nødvendige for en varig genopretning med stor beskæftigelse, erklærede kommissionsformand Barroso ved offentliggørelsen i går.

Set fra den Europæiske Faglige Sammenslutnings bord er der muligvis svage tegn på økonomisk genopretning.
– Men de næsten 27 millioner arbejdsløse, og for dem som står på randen af fattigdom, er der ingen genopretning i sigte, konstaterer EFS i en kommentar til kommissionens Vækstundersøgelse.

– Desværre vil udsigten til en jobløs genopretning kaste en mørk skygge over Europa. Vækstundersøgelsens foreslår at fortsætte den selv samme økonomiske strategi, som har forlænget krisen og bidraget til faldende beskæftigelse og forværring af den sociale situation i mange lande, hedder det.

EFS mener, at der er brug for radikale forandringer:
– Medlemslandene må stoppe deres strategi for et endeløst kapløb mod bunden baseret på lavere løn- og arbejdsvilkår, lyder opfordringen. EFS fremlagde for nylig sit bud på en investeringsstrategi, som alternativ til den rådende nedskæringspolitik.

– De europæiske borgere har allerede vist deres utilfredshed med nedskæringspolitikken og deres tvivl om Europas fremtid. ”Business as usual” er ikke en mulighed. Europæisk konkurrenceevne kan ikke baseres på et kapløb mod bunden, siger EFS vicegeneralsekretær, Józef Niemiec. (brink)