EFS mod kompromis om dumping

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS advarer socialdemokraterne i parlamentet mod at støtte direktivforslag om social dumping

Hold fingrene fra det, EU skal ikke på nogen måde lægge begrænsninger på landenes kontrol med social dumping! Sådan lyder opfordringen fra EFS’ generalsekretær, Bernadette Segól til den socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet.

Baggrunden er det såkaldte håndhævelsesdirektiv, som pt. forhandles på højtryk i EU-systemet. Her har formandslandet Letland foreslået en kompromistekst, som i praksis vil begrænse medlemslandenes muligheder for at stramme kontrollen med social dumping.

Håndhævelsesdirektivet skal ”præcisere”, hvordan landene skal kontrollerer, at udstationerede arbejdere sikres de minimumsrettigheder, som fremgår af udstationeringsdirektivet.

Direktivet har været undervejs meget længe, og kommer i kølvandet på en række EU-domme, som har begrænset både fagbevægelsens og medlemslandenes muligheder for at kræve lige vilkår for udstationerede arbejdere og den lokale arbejdskraft.

Parlamentarikere under pres

EFS frygter at presset på den socialdemokratiske gruppe parlamentet er så stort, at den er klar til at godkende en direktivtekst, som bl.a. betyder at medlemslandene kun må kontrollere social dumping med de metoder, som er nævnt i direktivet. En såkaldt lukket liste.

– EFS vil ikke støtte nogen begrænsning af medlemslandenes ret til at indføre kontrol. Vi mener, at direktivet skal angive den minimumskontrol landene skal gennemføre, og kun hvad landene ”har lov” til, skriver Bernadette Segól i et brev til socialdemokraterne.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har tidligere kaldt det “helt tosset,” hvis EU i et direktiv om at håndhæve udstationeringsdirektivet starter med at begrænse landenes muligheder.

EU-lov

Det er især to af artiklerne i direktivet, som fagbevægelsen kritiserer. I artikel 9 foreslås det at lave en liste over hvilke kontrolmekanismer, landene kan indføre. Listen skal være endelig, så det ikke er muligt at indføre nye former for kontrol med de udstationerende virksomheder.

Det er denne lukkede liste, som også den danske regering har afvist. I Letlands kompromisforslag er der tilsyneladende blødt op på den åbne liste ved at indføje, at tiltag skal gennemføres i ”overensstemmelse med EU-lovgivningen.” Men det betyder i praksis, at medlemslandene skal respektere de begrænsninger, som EU-domstolens fire domme på det her område har lagt for kontrollen og kravene man kan stille til udstationerende firmaer. Og så er man sådan set lige vidt.

Begrænset kædeansvar

Den anden artikel handler om kædeansvar, her lægger Letland op til at begrænse et kædeansvar til det andet led. Så en hovedentreprenør kun hæfter for det næste led i kæden, dermed kan trafikken med lange kæder af under-underentreprenører uden ansvar fortsætte.

EFS opfordrer socialdemokraterne til at afvise den udvandede tekst i artikel 9.
– Vi har tillid til, at I vil sikre at denne artikel bliver en virkelig åben liste uden nogen restriktioner, skriver Bernadette Segól. (brink)