EFS præsenterer forslag til nyt udstationeringsdirektiv

Den Europæiske Faglige Sammen slutning fremlægger forslag til direktivændring på møde i Spanien i dag

Trods uenighed om de reelle muligheder for at få ændret EU’s udstationeringsdirektivet, så besluttede EFS hovedbestyrelse – som ventet – i sidste uge at spille ud med et detaljeret forslag til nyt direktiv.

Forslaget bliver fremlagt på en konference i Spanien i dag. EFS håber med udspillet at kunne få det spanske EU-formandskab til at tage sagen op. Den Spanske regering har tidligere sagt, at den var klar til at diskuterer direktivet. Som tidligere omtalt (Se: ”Regeringerne vil ikke løfte en finger for udstationerede”) er der ingen tegn på, at de øvrige medlemslande er klar til at ændre direktivet.

EFS mener, at det i lyset af fire domme fra EU-domstolen er helt nødvendigt, at direktivet bliver ændret, så det ikke længere fungerer som en ”licens til social dumping”. De fire domme har indskrænket især fagbevægelsens muligheder for at konflikte for lige rettigheder for udstationerede arbejdere. Dommene har også sat grænser for, hvad medlemslandene kan kræve af udenlandske firmaer, som udstationerer arbejdere. 

– Mobiliteten for tjenesteydelser og arbejdstagere skal være ordentligt integreret i de nationale og europæiske regler. De skal sikre, at der gælder samme regler for lokale og udenlandske virksomheder der er aktive på værtslandets arbejdsmarked, så er ikke sker en nedadgående konkurrencen på løn og arbejdsvilkår, siger Said Catelene Passchier, sekretær i EFS op til konferencen.

– Der er i øjeblikket alvorlige problemer med hensyn til bivirkninger af det indre marked og den øgede grænseoverskridende mobilitet af både virksomheder, tjenester og arbejdskraft. Det kræver en omgående indsats, da det truer den sociale samhørighed, siger hun.

– Udstationeringsdirektivet er et vigtigt EU-instrument, men det bør revideres for at styrke det og gøre det muligt at opfylde sine målsætninger om at sikre fair konkurrence og respekt for arbejdstagernes rettigheder, siger Said Catelene Passchier.

Fair spilleregler

I udspillet slår EFS til lyd for, at der er brug for “spilleregler” på det europæiske arbejdsmarked, der kombinerer åbne grænser med tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagerne.

De vigtigste betingelser er:
a) ligebehandling af lokale og vandrende arbejdstagere, så der ikke foregår unfair konkurrence på løn-og arbejdsvilkår
b) respekt for de nationale kollektive forhandlingssystemer
c) lige adgang for alle arbejdstagere til sociale ydelser;
d) passende instrumenter og værktøjer til at overvåge og håndhæve reglerne

Den økonomiske krise har gjort debatten om social dumping endnu mere presserende, skriver EFS i sit oplæg. Den stigende arbejdsløshed og presset på de offentlige udgifter vælter krisens byrder over på lønmodtagerne. Derfor stiller flere og flere lønarbejdere i Europa spørgsmålstegn ved, hvad det indre marked gaver dem. Det truer støtten til ”det europæiske projekt”, advarer EFS.
Den faglige sammenslutning minder om, at den siden 2005 har advaret om problemerne misbrug af udstationerede arbejdere og unfair lønkonkurrence. Indtil videre er det ikke lykkedes for EFS at skabe lydhørhed nok, til at EU-systemet har imødekommet dens krav.  (brink)