EFS vil fjerne løngabet mellem øst og vest

Den Europæiske Faglige Sammenslutning vil have udlignet det store løngab mellem øst og vest i EU

EFS benyttede lejligheden til at sætte fokus på lønforskellene i EU, da der var tre-parts møde i Bruxelles i onsdag. Her mødtes generalsekretæren for EFS, Luca Visentini med kommissionsformand Juncker og den estiske statsminister Ratas til et ”topmøde”, Estland er pt. formand for EU.

EFS vil gerne sætte sit fodaftryk på den ”sociale søjle” som EU-kommissionen har annonceret og som forventes vedtaget på det sociale topmøde i Gøteborg til november. EFS ønsker en ”ambitiøs social søjle for sociale rettigheder” i EU.

På mødet i går foreslog EFS en række nye initiativer, hvor det mest markante handler om at skabe en alliance, der skal arbejde for at få udlignet de store lønforskelle, som der er mellem de gamle EU-lande og de nye medlemmer i øst. Her 13 år efter østudvidelsen er den forventede konvergens mellem lønniveauerne i de ti nye lande og de 15 gamle ikke sket. Og netop det store gab mellem øst og vest giver fortsat næring til den udnyttelse af udstationerede arbejdere fra øst, som er klar til at arbejde i Vesteuropa for lønninger, som ikke matcher de lokales vilkår.

Arbejderne i landene i øst-EU tjener godt og vel under det halve af gennemsnitslønnen i de 15 ”gamle” EU-lande. Arbejderne i de ti østlige EU-lande tjener mellem 18 og 42 procent af lønnen i vest. Bulgarien ligger i bunden med 18 procent og Estland topper med 42 procent.

EFS vil samarbejde

En vej frem er, ifølge EFS, en ”alliance for løn-konvergens,” hvor man samler EU-institutioner, medlemslandenes regeringer, arbejdsgivere og fagforeninger som kan komme med bud på, hvordan man løfter lønninger i Øst- og Centraleuropa til et vestligt niveau.”

– Det er ikke tiden til politisk posering. Fagbevægelsen mener det alvorligt, når det handler om at løse de problemer Europa står over for, og vi samarbejder med andre om at implementere løsninger. Vi ønsker at skabe forandringer til gavn for arbejderne. Det er nødvendigt at topmødet i Gøteborg og kommende topmøder om EU’s fremtid viser, at EU ønsker et bedre Europa for arbejderne, sagde Luca Visentini efter mødet med Juncker.

EFS forstiller sig at en sådan alliance kunne overveje en række temaer som at hæve produktiviteten, niveauer for mindsteløn, kollektive forhandlinger på sektor-niveau og forhandlinger i multinationale selskaber.

EFS’ fokus på løngabet mellem øst og vest kommer i forlængelse af den lønkampagne som den Europæiske Faglige Sammenslutning har kørt det seneste måneder, hvor EFS propaganderer for behovet for et lønløft i hel Unionen. (brink)