- Foghs udmelding er udtryk for svaghed. Han er ikke sikker på et ja ved en folkeafstemning. Derfor vil han have en mindre forfatning, men han nævner ikke, hvor den skal svækkes, den skal bare være mindre, siger Ole Jensen.

En kajeryster til den danske model

Løkke vil give den danske model en gang botoks, men det er en farlig operation, som risikerer at efterlader et sminket lig, siger Ole Jensen, Fagbevægelsen mod Unionen

I et alenlangt skriv på Facebook, som er et forskræp til statsministerens optræden på fagbevægelsens topmøde i næste uge, lufter Lars Løkke Rasmussen nogle tanker om en form for lovfæstet mindsteløn. En lovfæstet mindsteløn skal angiveligt være et bud på svar på Padborgskandalen og de mange andre historier om social dumping, som statsministeren nu – efter snart fire år ved magten – ikke kan leve med.

Men en lovfæstet mindsteløn er det samme som at opgive den danske model, mener Ole Jensen, Fagbevægelsens mod Unionens arbejdsudvalg.

– Lars Løkke kalder det en ansigtsløftning til den danske model. Men botoksoperationer er ikke sunde, de kan efterlade os med et sminket lig. Han åbner en diskussion, som er en ren kajeryster til den danske model, siger han.

– Det eneste der ligger i hans udmelding om lovfæstet mindsteløn er, at den danske model ganske enkelt ikke passer sammen med EU’s indre marked. Da vi trådte ind i EU var forudsætningen, at vi på arbejdsmarkedet selv skulle ”knække nødderne.” Da det indre marked kom, anbefalede at vi fik et femte forbehold, som holdt EU ude af arbejdsmarkedspolitikken, siger Ole Jensen.

– Men vi fik ikke taget et forbehold, som sikrede at vi selv kan styre arbejdsmarkedet. Så nu stå vi i dilemmaet, hvor problemerne pibler frem, og et arbejdsmarked som er blevet mere og mere reguleret af EU-domstolens fortolkninger, siger han.

Politikerne eller parterne

– Spørgsmålet er, hvem skal bestemme arbejdsvilkårene: Politikerne elle arbejdsmarkedets parter? Det valg har vi truffet, og en lovbestemt mindsteløn er det samme som at åbne for, at løn- og arbejdsvilkår besluttes i Folketinget. De langsigtede konsekvenser af en lovfæstet mindsteløn vil være ødelæggende for fagbevægelsen, siger Ole Jensen.

– Så hvis man vil løse det dilemma, så er svaret enten en social protokol, som den europæiske fagbevægelse har foreslået eller at vi selv får forhandlet et femte forbehold igennem, hvor døren lukkes for EU-regulering på arbejdsmarkedet, siger han.

– Problemet er også, at forudsætningen for en juridisk bindende social protokol kræver, at alle EU-lande er enige om det. Det er der ikke de store udsigter til, og Løkkes egen regering er jo imod det. Hans beskæftigelsesminister mener ligefrem, at en sådan protokol vil betyde enden på det indre marked, siger Ole Jensen. (brink)