Endnu et hug til europæisk fagbevægelse

EU-Kommissionen sidder på hænderne i Vaxholmsagen, den vil ikke styrke de faglige rettigheder. Der er ikke brug for ændringer af EU-lovgivningen lyder meldingen fra Bruxelles

EU-Kommissær Vladimir Spidla meddelte onsdag, at EU-kommissionen ikke vil følge opfordringen fra EU-parlamentet til at ændre udstationeringsdirektivet, som følge af bl.a. Vaxholmdommen
– Der er ikke brug for at styrke de faglige rettigheder, konstaterede Spidla. Beslutningen er endnu et tilbageslag for den europæiske fagbevægelse, som efter en stribe EU-domme har presset på for at få de faglige rettigheder hævet over det indre markeds friheder.
Kommissionen afviser at komme med forslag til en revision af udstationeringsdirktivet, det var ellers et af hovedkravene i en betænkning EU-parlamentet vedtog før jul. Et stort flertal i Parlamentet stemte for, at styrke de faglige rettigheder efter at EF-domstolen i en række domme har lagt pres på konfliktretten og begrænset landenes muligheder for at bekæmpe social dumping.

Sidder på hænderne

EU-Parlamentets krav blev vedtaget efter massivt pres fra den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS og de nationale fagbevægelser. Men beslutningsgangen i EU gør, at EU-Kommissionen kan blokerer for ændringer ved ganske ganske enkelt at sidde på hænderne og intet at gøre. Kommissionen er ikke forpligtet til at følge nok så mange opfordringer fra Parlamentet.

EF-domstolens afgørelser i Vaxholmsagen og en række andre sager betyder, at udstationeringsdirektivet nu fortolkes som et minimumsdirektiv. Det afskærer fagbevægelsen for at kræve og sikre lige vilkår for udstationerede arbejdere.

Ifølge ”fackligt.eu” er de socialdemokratiske EU-parlamentarikere oprørte over beskeden og truer med, at det kan få konsekvenser for kommissionsformand Barroso. Socialdemokraterne forudser også, at ”Folket i Europa vil vende EU ryggen”.
– Jeg er overrasket. Ligebehandling er et grundlæggende princip i EU. Det bør også gælde arbejdstagere uanset nationalitet. Det faktum at kommissionen ikke vil handle for at garantere ligebehandling og fagforeningernes ret til at konflikte for at beskytte det princip er helt ekstrordinært, siger den svenske socialdemokrat Jan Andersson. Han var ordfører på den betænkning, som kommissionen altså nu afviser at lytte til.
Den S-gruppens næstformand i parlamentet, Harlem Désir truer, ifølge fackligt.eu med at kommissionens beslutning om intet at gøre kan få konsekvenser for Barrosos muligheder for at blive genvalgt som formand. (brink)