Enighed om strejkeret

Efter to års dødvande anerkender arbejdsgiverne i ILO nu strejkeretten

FN’s arbejdsorganisation, ILO har de seneste to år været afskåret fra at kritiserer lande, hvor strejkeretten bliver krænket. Det skyldes at arbejdsgiverne i ILO har stillet spørgsmålstegn ved fortolkningen af ILO’s konvention 87 om organisationsfrihed.

ILO kritiserede tilbage i februar 2013 Sverige for at krænke konventionen fordi den såkaldte lex Laval begrænser de svenske fagforeningers muligheder for at kræve lige vilkår for udstationerede arbejdere. Den nye regering har lovet at ophæve den, men det er endnu ikke sket.

Men siden 2013 har arbejdsgiverne stillet spørgsmålstegn ved strejkeretten, og fortolkningen af ILO’s konvention og dermed blokeret ILO’s overvågning af strejkeretten i de lande, som har tiltrådt konventionen.

Men på en ILO konference i sidste uge der opnået enighed om en fælles fortolkning. Her deltog repræsentanter for 31 regeringer og 16 landsorganisationer og arbejdsgiverorganisationer.

ITUC, det internationale LO, var på vej til at anlægge en sag ved den internationale domstol i Haag om sagen, men den proces er nu stoppet, det ventes ILO’s styrelse godkender aftalen senere på måneden.

ITUC kalder den nye fælles forståelse for et gennembrud efter to år, hvor arbejdsgiverne satte ILO’s overvågningssystem på stop i et forsøg på at eliminerer ILO årtier lange juridiske støtte for retten til at strejke, hedder det i en udtalelse.

– Repræsentanter for arbejdsgivere og fagbevægelse har på konferencen nået en forståelse baseret på retten til at aktionerer og udtrykkeligt bakket op af regeringernes anerkendelse af strejkeretten, som er forbundet med ILO’s konvention 87 om organisationsfrihed, skriver ITUC.

Aftalen kommer lige efter at ITUC 18. februar gennemførte en international aktionsdag til støtte for strejkeretten.

– Grupper af arbejdsgivere og nogle lande har skabt denne krise og afviste at lade sagen komme for en international domstol, selvom ILO regler siger, at den skal. Det er nu lykkedes at forhandle en løsning, som beskytter arbejderes grundlæggende ret til at strejke, og tillader ILO fuldt og helt at gennemføre sit arbejde med at vejlede regeringer om, hvordan de skal leve op til deres forpligtigelser overfor de internationale arbejdsstandarder, siger Sharan Burrow, ITUC’s generalsekretær. (brink)