Er der brug for bedre værn mod social dumping?

Den Europæiske Faglige Sammenslutning har kritiseret det netop vedtagne håndhævelsesdirektiv for at være for slapt. I stedet kræver den europæiske fagbevægelse, at selve udstationeringsdirektivet ændres og ”rulles tilbage” til før Lavaldommen. Vil du arbejde for at ændre udstationeringsdirektivet, så medlemslandene får større frihed til at indføre de værn mod social dumping, som de finder nødvendige?

Den Radikale

– Jeg anser det slet ikke for realistisk at genåbne udstationeringsdirektivet – eller i hvert fald så ikke at få det lukket igen. Jeg synes hellere, at man skal bruge krudtet på at finde konkrete og pragmatiske løsninger, som virker i praksis. Så vi bekæmper social dumping uden at sætte den fri bevægelighed over styr. Det har vi jo allerede god tradition for i Danmark. På ægte dansk manér blev der i samarbejde med arbejdsmarkedets parter fundet en løsning efter Laval-dommen, og siden 2008 har vi haft RUT-registret til registrering af udenlandske virksomheder i Danmark. Over en årrække har vi opbygget erfaringer med at håndhæve reglerne på det danske arbejdsmarked over for udenlandske virksomheder. Det skal vi fortsætte med, siger Morten Helveg Petersen.

Socialdemokraten

– Kampen mod social dumping er enorm vigtig, og der kan stadig gøres mere for at sikre, at arbejdstagerne har ordentlige forhold. Men jeg mener, at håndhævelsesdirektivet er et skridt i den rigtige retning, hvor det danske RUT-register eksempelvis blev blåstemplet, medlemslandenes myndigheder og fagbevægelser fik bedre muligheder for at kontrollere udstationerede firmaer og hvor det blev muligt at indføre kædeansvar for udstationeret arbejdskraft i byggebranchen. Jeg mener desuden, at beskyttelsen af strejkeretten er afgørende, og derfor vil jeg stå vagt om, at der ikke vil blive rørt ved fagbevægelsens ret til at strejke, siger Jeppe Kofoed.

Folkebevægelsen mod EU

– Ja. Jeg stemte imod håndhævelsesdirektivet fordi det overhovedet ikke løser problemerne med social-dumping.  Samtidigt blokerer vedtagelsen reelt for en ændring af udstationeringsdirektivet. Det er overordnet min holdning at EU ikke skal blande sig i, hvilke værktøjer medlemsstaterne bruger til at bekæmpe social-dumping. Derfor vil jeg arbejde for at sikre denne ret, siger Rina Ronja Kari.

De øvrige spidskandidater har (endnu) ikke svaret.