Et Demokratisk nej

Efter Nej’et: Fagbevægelsen og venstrefløjen skal i offensiven og stille krav der udfordrer EU’s liberalistiske grundlag, siger Finn Sørensen El.

Se også

 • Et brugbart Nej

 • –  Den sociale profil af nej’et er ganske klar: Det er arbejderklassen der har båret nej´et igennem. Det må give anledning til alvorlig selvransagelse i toppen af fagbevægelsen. Endnu engang er de blevet underkendt af et flertal af medlemmerne, der er helt uenige i, at Danmark skal være så tæt på kernen af EU som muligt, siger Finn Sørensen, tidligere formand for bryggeriarbejderne i København og medlem af Folketinget for Enhedslisten.

  – Det er ikke et nationalistisk egoistisk nej. Det er et demokratisk nej, som bygger på ønsket om at den danske befolkning selv skal bestemme over retspolitikken, siger han bl.a. med henvisning til, at næsten halvdelen af nej-stemmerne kom fra partierne fra S og venstre ud.

  – Men det er også et nej, der bygger på konkrete erfaringer med mange års EU-regulering af arbejdsmarkedet, som blot har ført til mere social dumping, mere EU-indblanding i reglerne for vores arbejdsmarkeds- og velfærdspolitik, siger Finn Sørensen.

  Afsæt for offensiv

  Venstrefløjen i folketinget og i fagbevægelsen har en vigtig opgave i at samle det nej til en offensiv, for at præge debatten om en ny kurs i forhold til EU. Der er brug for at udfordre EU’s liberalistiske grundlag, mener han

  – Vi skal samle alle om offensive krav til den danske regering. Danmark skal støtte den europæiske fagbevægelses krav om en social protokol. Udstationeringsdirektivet skal ændres, så vi igen kan stille de samme krav om løn- og arbejdsvilkår til udenlandske, som til danske virksomheder. Det kræver hård kamp, for det sætter spørgsmålstegn ved EU´s liberalistiske grundlag – men den skal tages, hvis vi skal levere reelle løsninger, siger Finn Sørensen. (brink)