Et europæisk arbejdstilsyn: Kronjuvelen i et socialt Europa eller en papirtiger

I denne uge satte EU-kommissionen lidt mere kød på den ”sociale søjle” med forslag om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

Transportarbejdere i hele Europa havde ørene på stilke, da EU’s beskæftigelseskommissær i denne uge præsenterede et forslag til en helt ny ”Europæisk Arbejdsmarkedsmyndighed,” som på en gang skal bidrage til at fremme arbejdskraftens mobilitet og bekæmpe svindel og omgåelse af reglerne.

Selv kaldte kommissæren det nye agentur, som der er tale om, for kronjuvelen i den sociale søjle, som er det nye symbol for et mere ”socialt Europa”, som blev udråbt på et topmøde i Gøteborg sidste år.
Ifølge forslaget skal der opbygges en Europæisk Arbejdsmarkedsmyndighed, i form af et agentur. Der skal ansættes omkring 140 folk og det kommer til at koste 50 millioner euro (370 millioner kr.) om året.

Den nye myndigheds opgaver bliver ifølge kommissionen at informerer både arbejdstagere og givere om rettigheder og pligter i forbindelse med at arbejde i andre EU-lande og om muligheder for adgang til servicefaciliteter. Agenturet skal støtte medlemslande i en fælles indsats for at sikre at EU-lovgivningen bliver overholdt, det inkluderer også fælles inspektion. Endelig skal agenturet kunne mægle, når der opstår uenigheder mellem landene når det gælder grænseoverskridende problemer.

Den nye EU-myndighed får ikke mandat til at lave selvstændige kontroller i medlemslandene, men kan blive inviteret af et medlemslands myndigheder til at deltage i kontrolbesøg.

Eller som Kommissær Thyssen sammenfatter det i en pressemeddelelse:
”Vores arbejde med at sikre retfærdig bevægelighed for arbejdskraften kulminerer i dagens forslag om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. Dette er afgørende for et velfungerende europæisk arbejdsmarked. Det vil hjælpe borgere og virksomheder, som flytter inden for EU, med at finde de rette oplysninger og styrke samarbejdet mellem medlemslandene for at håndhæve retfærdige og effektive regler.”

Papirtiger og snakkeklub?

Men tilbage til det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF, som længe har talt for at få en sådan slags europæisk arbejdstilsyn.

– Vi havde håbet at sådan en ny myndighed kunne være et konkret skridt i udformningen af den såkaldte sociale søjle, at dette længe ventede agentur skulle hjælpe arbejdere med at får deres rettigheder og bekæmpe social dumping. Men forslaget er den ultimative nedtur. Lad os håbe at EU-parlamentet og Rådet giver forslaget nogle tænder før det bliver til virkelighed, skriver ETF på sin hjemmeside.

ETF foreløbige dom over forslaget er hård: ”Det er ikke meget mere end en informationsdisk for arbejdsgivere og snakkeklub for de nationale myndigheder. Det mangler muskler, uafhængighed og arbejderrepræsentation. Alt sammen betyder det at EA risikerer at blive et svagt forsvar for faglige rettigheder – og endda et forstyrrende element i lande eller sektorer, hvor effektive kollektive forhandlinger allerede skaffer gode vilkår.”

ETF’s generalsekretær Eduardo Chagas understreger, at fagbevægelsen skal have fuld indflydelse på udformningen og driften af den Europæisk Arbejdsmarkedsmyndighed, EA. Ifølge Kommissionens forslag, skal Kommissionen selv styre agenturet og fagbevægelsen er sat på sidelinjen i et rådgivende organ.

– Vi er bekymret over forslaget til EA’s mandat, som handler om at understøtte den fri bevægelighed for serviceydelser og mægle mellem stater, som er uenige om arbejdsmarkedsspørgsmål. Et EA alene styret af Kommissionen og Rådet, som mødes bag lukkede døre, kan vælge at liberalisere håndhævelsen af reglerne for fri bevægelighed og cementerer social dumping og ræset mod bunden, siger han.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS er mindre kras i tonen og hilser initiativet velkommen.

– En Europæisk arbejdsmarkedsmyndighed er nødvendig for at bekæmpe grænseoverskridende svindel. Det skal handle om at beskytte arbejdere – og ikke blot endnu et redskab for det indre marked – og det skal respektere de nationale overenskomstsystemer, siger EFS generalsekretær, Luca Visentini.

Forslaget går nu videre til både parlament og råd til videre behandling, men EU-Kommissionen forestiller sig at det nye agentur allerede skal være under opbygning i 2019 og fuldt funktionsdygtig i 2023. (brink)