En social protokol er en del af regeringens "langsigtede vision", skriver Beskæftigelsesministeren

Et skridt nærmere en social protokol i EU

En samlet opposition er nu klar til at Danmark skal gå forrest i kravet om en social protokol i EU, hvis DF vil, kan den borgerlige regering blive pålagt at rejse sagen allerede nu

Selvom beskæftigelsesminister Trols Lund Poulsen og VLAK-regeringens ordførere gentog deres modstand mod en Social Protokol, så er det nu op til Dansk Folkeparti, om den alligevel bliver pålagt at arbejde for sagen.

Sådan kan situationen opsummeres, efter Folketinget i går førstebehandlede Enhedslistens forslag, som ”pålægger regeringen at arbejde for indførelsen af en social protokol til Lissabontraktaten som foreslået af Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) i marts 2008.”

Under debatten blev det klart, at både Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre nu er klar til at bakke op om, at Danmark skal arbejde for en Social Protokol i EU-Traktaten. Dermed er det en samlet opposition, som står bag beslutningsforslaget. EL har stillet forslaget to gange tidligere, hvor kun SF og Alternativet bakkede op.
– Det er rigtig godt, at oppositionen nu er samlet om kravet om en social protokol. Det tegner godt, hvis vi får flertal sammen efter næste valg, det forpligter jo en socialdemokratisk regering til at rejse kravet, siger Enhedslistens ordfører, Finn Sørensen.

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth havde sendt sin partikollega Bent Bøgsted som vikar til debatten, og det har skabt usikkerhed om, hvorvidt DF kan støtte kravet om, at regeringen skal arbejde for en social protokol.
– Dansk Folkeparti er tilbageholdende med at støtte forslaget, men det er ikke et direkte nej, sagde Bent Bøgsted og opfordrede Enhedslisten til at ”tage en snak” med DF’s ordfører i EU-udvalget, som skal viderebehandle forslaget.

Dansk Folkeparti er enig i ambitionen i forslaget, men frygter at en social protokol kan føre til mere regulering i EU, så det ender med at svække lønmodtagernes retstilling i stedet for at styrke den.
– Lige nu peger pilen på Dansk Folkeparti. Hvis de stemmer for, så kan vi tvinge Lars Løkke til at rejse kravet i EU allerede nu, så jeg håber, at Dansk Folkeparti beslutter sig for at stemme ja. Det bliver da også svært for dem at begrunde et nej.

Morten Messerschmidt lovede i EU-valget, at støtte kravet. Jeg ved heller ikke hvad DF´s argument skulle være. Den sociale protokol handler jo om at beskytte de nationale regler, ikke mindst den danske overenskomstmodel, sagde Finn Sørensen efter debatten.

Afliver det indre marked

Enhedslistens beslutningsforslag vil tvinge regeringen til at arbejde for at den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS’ forslag om en juridiske bindende social protokol skal indskrives i EU-traktaten. Den sociale protokol vil betyde, at de faglige rettigheder – herunder konfliktretten – bliver sat over det indre markeds økonomiske friheder.

– Og det (den sociale protokol) er måske et af de få redskaber, der er, til at sikre balancen mellem arbejdstagerrettigheder og det fri marked. Det skal Danmark være med til at definere, og det vil vi gerne bakke op om, sagde Socialdemokratiets ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen under debatten. 

Han understregede at Socialdemokratiet går ind for det europæiske projekt, men at den fri bevægelighed samtidig skal være en fair bevægelighed.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, mente til gengæld, at en social protokol ville ”aflive det indre marked.”

– Regeringen støtter ikke en social protokol, vi er ikke stemt for at gå den vej, det vil ikke gavne det europæiske projekt, sagde han.
Med skiftende ordvalg afviste blå bloks ordførere forslaget, regeringspartierne mente, at der i dag er en rigtig balance mellem arbejdstagerrettigheder og det indre marked. Og de afviste at problemerne med social dumping har et omfang, som er er bare i nærheden af det, som rød blok siger.

Begge sider af salen var i øvrigt enige om, at det ikke er lige om hjørnet at få vedtaget en social protokol i EU. Det kræver dels en traktatændring og alle medlemslande skal være enige. På den anden side, så arbejder f.eks. den franske præsident for at sætte en proces i gang, som kan føre til traktatændringer. Men det første skridt kræver, at en regering i EU åbner ballet og præsenterer kravet på et topmøde i EU, og det kan – hvis DF vil – blive statsminister Løkke Rasmussens lod. (brink)