EU-Domstolen giver grønt lys for udstationeringsdirektiv

EU-Domstolen giver grønt lys for udstationeringsdirektiv – Polen og Ungarn fik ikke held til at annullerer det nye udstationeringsdirektiv hos EU-Domstolen

Allerede inden underskrifterne var tørre på revisionen af EU udstationeringsdirektiv i 2018 var Polen og Ungarn klar til at hive direktivet for EU-Domstolen. De to lande mente – og mener – at direktivet var i strid med EU-retten. Og kernen i deres utilfredshed handlede om, at direktivet ødelagde de polske og ungarske firmaers muligheder for at udnytte de relativt lavere lønninger i deres lande, når de arbejdede i andre EU-lande.

Både Polen og Ungarn gjorde alvor af truslerne og rejste sager ved EU-Domstolen, hvor de dels stillede spørgsmålstegn det juridiske grundlag for direktivet og til om det var i overensstemmelsen med retten til at levere tjenesteydelser i hele det indre marked.

I går afviste EU-Domstolen de to landes indvendinger mod direktivet, ifølge EU-domstolen er der både hjemmel til direktivet, og det strider ikke mod det indre markeds frihed.

Ondsindet sagsanlæg

Da Polen og Ungarn rejste sagen tilbage i 2018 fik det den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS helt op i det røde felt:

– De to medlemslande forsøger at omstøde en legitim og demokratisk beslutning. Revisionen af direktivet var et politisk kompromis mellem tre EU-institutioner, som fulgte alle procedure. Det som er endnu mere afskyeligt er, at de ønsker at sælge arbejdere fra deres egne lande som billig arbejdskraft. sagde Liina Carr, EFS dengang.

– Hvorfor skal polske eller ungarske arbejdere fortjener mindre løn i Tyskland eller Frankrig end de lokale arbejdere ligger uden for min fatteevne. Med den logik vil de formodentlig have arbejdsgiverne i Polen og Ungarn til at underminere lønningerne i deres egne lande ved at beskæftige arbejdere fra fattigere EU-lande og betale dem endnu mindre. Det er absurd og selvødelæggende – det ville skaber endnu mere fattigdom, migration og hjerneflugt fra lavtløns-økonomier. Et ræs mod bunden af udbytning og elendighed. Vi stopper ikke før det ondsindede sagsanlæg er afvist, tilføjede hun.

Dommen falder samtidig med at Folketinget har færdigbehandlet en lov til implementering af udstationeringsdirektivet. (brink)