Servicedirektivet har været målet for et utal af protester siden fødslen, her er den Europæiske Faglige Sammenslutning på gaden i Strasbourg i 2016

EU-Kommissionen opgiver at stramme kontrollen med kommuner

Græsrødder og progressive kommuner har vundet første halvleg i kampen mod EU-Kommissionens forsøg på at få hånd og halsret over lokale beslutninger

Efter en årelang kamp, har EU-Kommissionen opgivet at få strammet servicedirektivet, så Bruxelles skulle forhåndsgodkende lokale beslutninger, som ramlede ind i servicedirektivets regler om fri bevægelighed af tjenester i hele Unionen.

I 2016 foreslog EU-Kommissionen at stramme servicedirektivet, så lokale myndigheder tre måneder før en beslutning skulle ”notificere” Kommissionen om forslaget.

Hvis forslaget var gået igennem ville Kommissionen få mulighed for at gennemgå teksten, inden den er vedtaget. Det ville give Kommissionen mulighed for at bremse eller ændre lovgivning og lokale beslutninger, den mener, er i strid med servicedirektivet. Udover kravet om tidligere indrapportering var der også lagt op til at servicedirektivet skulle omfatte en række nye områder.

Lokale myndigheder i oprør

Men forslaget blev mødt af en massiv mobilisering blandt en række storbyer i EU, som protesterede mod at EU-Kommissionen på forhånd skulle afgøre, hvad kommunalbestyrelserne kunne vedtage.

I begyndelsen af 2019 sendte borgmestrene for Amsterdam, Berlin, Madrid, Budapest, Barcelona og Riga et åbent brev til EU-Kommissionen, hvor de i hårde vendinger vendte sig mod forslaget.

Men det var ikke kun storbyerne som var oprørte. Mere end 160 organisationer og byrødder på tværs af Unionen skrev under på en protest mod forslaget.

Mobiliseringen ser ud til at have virket denne gang, 19. oktober meddelte EU-Kommissionen lakonisk i en oversigt over opgivne forslag, at forslaget er trukket tilbage.

” Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: det er usandsynligt, at det vil være muligt at nå frem til et kompromis, uden at bringe forslagets målsætninger i fare. Kommissionen vil træffe foranstaltninger til at sikre fuld håndhævelse af servicedirektivet,” skriver den.

Lokalt demokrati mod serviceindustrien

Kernen i slaget om direktivet handler – ifølge Corporate Europe Observatory – om byer som kæmper for deres demokratiske ret til at regulere til fordel for deres borgere, og en EU-Kommissionen der er besat af at ”fuldkommengøre det indre marked” og fjerne alt, som de multinationale selskaber udpeger som ”regulerende barrierer.”

– EU-Kommissionens generaldepartement for det indre marked favoriserer serviceindustriens lobbygrupper, når de klager over lokal regulering, som de ikke kan lide og som de anser for at bryde servicedirektivet, skriver Corporate Europe Observatory.

– Opgivelsen af direktivet er en vigtig sejr for Europas byer og burde være en advarselslampe for EU-Kommissionen. I stedet for at forsøge at begrænse byernes muligheder for at regulere skulle den i stedet styrke deres muligheder for at takle sociale- og miljøproblemer. Desværre ser det ud til, at EU-Kommissionens holdning er uændret, konstaterer Corporate Europe Observatory, med henvisning den ”aktionsplan” som Kommissionen fremlagde i marts.

Her annonceres en plan med nye skridt til, at ”sikre at medlemslandene lever op til de gældende forpligtigelser om at notificere under servicedirektivet, for at identificerer og eliminere nye potentielle regulerings barrierer,” som det hedder i Kommissionens aktionsplan.

I sin iver for at sikre at der ikke rejses nye men tværtimod fjernes barrierer har Kommissionen blandt lavet en hjemmeside, hvor alle medlemslandenes meddelelser om lovgivning der rammer ind i servicedirektivet bliver oplistet. Kommissionen opfordrer ikke bare andre regeringer men også lobbyorganisationer til at kommentere de forslag, der ligger der.

Fuld håndhævelse

”Kommissionen vil træffe foranstaltninger til at sikre fuld håndhævelse af servicedirektivet,” hed i slutningen af meddelelsen om at Kommissionen smed håndklædet i ringen.

Og Corporate Europe Observatory kan da også bringe et frisk eksempel på, at det er lige hvad den agter.

På den lille spanske feriø Formentera, har byrådet besluttet at begrænse udlejningen af boliger til feriebrug. Begrænsningerne skal stoppe bl.a. stoppe huslejernes himmelflugt, og er et eksempel blandt mange på, hvordan netgiganten AirBnB er med til at skubbe lokalbefolkningen ud af husene.

Men efter en henvendelse fra en af de store lobbyorganisationer, som klager over den lille ø’s forsøg på at regulere udlejningen, så reagerer EU-Kommissionen promte med en stribe spørgsmål til byrådet om dets initiativer. Det har de nu svaret på, og det vil så vise sig om EU-Kommissionen vil rejse en sag mod Spanien på baggrund af Fonmenteras forsøg på at beskytte lokalbefolkningen. (brink)