EU-Kommissionen trasker videre mod EU-bestemt mindsteløn

Trods heftige protester fra den nordiske fagbevægelse fastholder EU-Kommissionen at den fremsætter forslag om en Europæisk mindsteløn senere på året. Kommissionen burde besinde sig, siger FH’s næstformand, Bente Sorgenfrey

Nej tak til EU-mindsteløn, sådan har det korte svar lydt. Ikke bare fra fagbevægelsen i de nordiske lande men også Portugals største hovedorganisation har meldt sig blandt modstanderne.

Men uanset om der skulle komme et fuldtonet nej tak fra den samlede europæiske fagbevægelse i den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS så kommer der et forslag. Sådan må man i hvert fald tolke det arbejdsprogram, som EU-Kommissionen offentliggjorde onsdag.

Det fremgår her, at Kommissionen stadig har en målsætning om at arbejde videre med ”initiativet om rimelige mindstelønninger for arbejdstagere i EU.”

Lige nu har Kommissionen sendt forslaget i høring hos parterne på EU-niveau, som skal forholde sig til tre spørgsmål, og altså også om Kommissionen overhovedet skal trampe ind på det, som i Danmark er et anliggende for arbejdsmarkedets parter. Høringen af parterne foregår i henhold til traktatens bestemmelser.

Kommissionen burde besinde sig

Af programmet fremgår det imidlertid også, at Europa-Kommissionen vil gå længere med en ”stakeholder”-høring og planlægger at fremsætte sit forslag i tredje kvartal 2020.

– Kommissionen burde allerede nu besinde sig og afvise at komme med EU-lovgivning om mindsteløn. Vores holdning er fortsat klar: Det har EU ikke kompetence til, og vi vil ikke have, at EU blander sig i danske lønforhold, siger næstformand i FH, Bente Sorgenfrye.

Hos EFS er tonen en lidt anden:

– Det kommende initiativ om mindstelønninger skal levere på løfterne om fair mindstelønninger for europæiske arbejdere, siger EFS’ generalsekretær, Luca Visentini.

Og tilføjer at forslaget skal:

– Fremme arbejdernes ret til at organisere sig og forhandle kollektivt for fair lønninger. Ethvert initiativ på området skal beskytte velfungerende kollektive forhandlingssystemer, siger han med klar adresse til de nordiske landes modstand.

Dagpengesystemet i spil

Men det er ikke kun mindstelønnen Kommissionen sætter i spil. Det fremgår af programmet, at der kommer et forslag om en EU dagpengemekanisme (European Unemployment Reinsurance Scheme).

Forslaget skal ifølge EU-Kommissionen bruges til at understøtte såvel lønmodtagere i arbejde som dem, der bliver ledige på grund af eksterne chok, med blandt andet omskoling.

Det er ikke nemt at aflæse, hvad der gemmer sig i den kortfattede formulering. Men i EU-systemet har man de sidste mange år puslet med ideer om en eller anden form for fælles a-kasse-system, eller et fælles genforsikringssystem, som i første omgang skal omfatte ØMU-landene. (brink)