EU-Kommissionens forudser dybeste økonomiske krise nogensinde

Den Europæiske Faglige Sammenslutning advarer mod at fortsætte EU’s nedskæringspolitik efter coronakrisen

Dagens prognose fra EU-Kommissionen forudser at samtlige EU-lande vil opleve voldsomme fald i bruttonationalproduktet i 2020, som følge af coronakrisen og nedlukningerne af samfundene.

Hårdest ramt bliver nogle af EU’s kernelande: Spanien, Frankrig og Italien. Mens Grækenland, som ikke har rejst sig efter finanskrisen, står til det alvorligste tilabeslag med et minus på 9,7 procent af BNP.  EU-Kommissionen forudser et fald i det danske BNP på 5,9 procent. EU’s samlede økonomi står til at skrumpe med 7,4 procent, mens eurolandenes tilbagegang er lidt større: 7,7.

– Dagens prognose bekræfter at EU står over for den dybeste recession i sin historie, det betyder at det eneste logiske svar er at lancere den mest ambitiøse genopretningsplan, siger den Europæiske Faglige Sammenslutnings generalsekretær, Luca Visentini.

Han opfordrer EU til at lære af lektien fra finanskrisen i 2008 og støtte offentlige investeringer som kan skabe efterspørgsel og fornyet vækst. Og EFS advarer EU mod at ”jage en fortsat nedskæringspolitik,” som vil kvæle genopretningen.

40 millioner på gaden

– Corona-krisen har midlertidigt sendt 40 millioner arbejdere ud i arbejdsløshed – vi har ikke råd til at miste de jobs permanent. Støtten til arbejderne og virksomhederne må komme så hurtigt som muligt, og SURE-fonden (en midlertidig lånefond som EU-Kommissionen er ved at oprette red.) må løbe så længe, det er nødvendigt for at sikre disse jobs, siger Visentini.

EFS understreger, som man også gjorde under finanskrisen, at en genopretningsplan skal fokusere på at skabe kvalitetsjobs, og investeringerne skal ske i aktiviteter som både er miljømæssigt og socialt bæredygtige.

– Prognosen viser klart, at recessionen kommer til at ramme alle medlemslande i EU, og det understreger behovet for et fælles svar på finansieringen af genopretningen gennem fælles EU-obligationer. Solidaritet har været centralt i vores svar på coronakrisen, og skal være i centrum i vores svar på den økonomiske krise og de sociale konsekvenser, siger EFS’ generalsekretær. (brink)

EU-Kommissionens dystre prognose for økonomien viser minus for alle EU-landens BNP i år: