EU lægger pres på Schweiz for at løsne kontrol med social dumping

EU-Kommissionen lægger pres på Schweiz i forhandlinger om fri bevægelighed af arbejdskraft, vil have fjernet ”barrierer for markedsadgang”

EU og Schweitz forhandler i øjeblikket en ny rammeaftale for samhandel og fri bevægelighed af arbejdskraften mellem EU og Schweitz.

Ifølge netmediet Swissinfo.ch er hovedknasten i forhandlingerne et krav fra EU-kommissionen om at Schweitz skal slække på kontrollen af de udstationerede arbejdere, der kommer til landet.

I dag skal udenlandske firmaer melde ind til myndighederne 8 dage før et arbejde kan begynde, samtidig skal de på forhånd lægge et depositum, som sikkerhed for, at de bl.a. lever op til de gældende overenskomsters mindstelønninger.

I Schweitz er det fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer der kontrollerer at de udenlandske selskaber ikke dumper de forholdsvis høje lønninger i landet.

Den Schweiziske regering er åbenbart på vej til at give efter for presset fra EU-Kommissionen i forrige måned til trepartsdrøftelser om forhandlingerne med EU.

EU-Kommissionens position er ifølge Swissinfo, at Schweitz i stedet for de nuværende regler bare skal indføre det nye udstationeringsdirektiv, som ifølge kommissionen er rigeligt til at sikre lige løn for samme arbejde samme sted.

Boykotter forhandlinger

Men udsigten til at slække kontrollen har fået landets største landsorganisation, SGB til at boykotte forhandlinger.

Forbundet vil ikke forhandle en svækkelse af kontrollen og vilkårene for udenlandske virksomheder og er klar til at kræve en folkeafstemning om sagen, hvis regeringen giver efter for EU’s krav, lød meldingen fra forbundets formand tilbage i august.

Schweiz indførte tilbage i 2004 den skrappe kontrol for at sikre sig mod social dumping fra udstationerede arbejdere især fra EU.

– Vi ser nu et angreb i fuld skala på den beskyttelsesforanstaltninger, som EU accepterede i 2004, skriver den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS som bakker fuldt op om de schweiziske fagforeningers kamp.

– Dengang beskyttelsesreglerne blev indført – inklusive 8-dages-reglen – var der ingen – end ikke EU-kommissionen – som satte spørgsmålstegn ved om det var i overensstemmelse med den fri bevægelighed for arbejdere eller den fri bevægelighed for tjenesteydelser. Alle anerkendte at Schweiz, med sine høje lønninger, har brug for særlig beskyttelse, skriver EFS.

– Men hvad der tidligere var acceptabelt for kommissionen er det ikke længere. Kommissionen forsøger egenmægtigt at lave spillets regler om. Den kræver mere frihed for EU-selskaber som levere tjenesteydelser i Schweitz med udstationerede arbejdere. EU-Kommissionen beskriver nu de regler, som er lavet for at beskytte mod social dumping som ”disproportionale barrierer for markedsadgang,” konstaterer EFS.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning bakker op Schweitz’ fagbevægelses modstand mod at slække reglerne. De gældende regler sikrer fuld ligebehandling og ikke-diskriminerende adgang til landets arbejdsmarked for europæiske arbejdsgivere. En svækkelse af reglerne kan ikke accepteres, mener EFS.

– Ingen EU-aftaler eller forhandlinger med tredjelande skal føre til, at lønninger eller sociale standarder sænkes i partner-landet, hedder det fra EFS i Bruxelles.

20.000 tusind bøder på fem år

Selvom Schweitz altså har skarpe regler, som skal forhindre social dumping fra udenlandske firmaer, så viser statistikken, at der er rigeligt brug for kontrollen. Over en femårig periode har de myndighederne udstedt næsten 20.000 bøder til firmaer – især fra EU – som har overtrådt reglerne, skriver Swissinfo.ch.

Og det er ikke bare småvirksomheder, som har fået ørene i maskinen, det er også store firmaer som ABB, Lidl, Nokia, Bombardier and Bosch. Tyske virksomheder tegner sig for mere end en tredjedel af synderne (36,8 procent), Italienske følger lige efter med en andel på 30,7 procent.

Fredag skal Folketingets Europaudvalg diskuterer rammeaftalen med Schweitz, og regeringen skal have et mandat fra udvalget til de videre forhandlinger. (brink)