EU lægger pres på Schweiz for at løsne kontrol med social dumping

EU-Kommissionen lægger pres på Schweiz i forhandlinger om fri bevægelighed af arbejdskraft, vil have fjernet ”barrierer for markedsadgang”