EU: Mere end hver fjerde sendt hjem eller fyret under coronakrisen

Onsdag kan EU-landene endelig vedtage en EU-lånepulje til støtte for hjemsendte og fyrede arbejdere under coronakrisen, men den risikerer at komme for sent, advarer den europæiske fagbevægelse

Under de nationale støtteordninger er der søgt om støtte til 42 millioner arbejdere i EU, som helt eller delvist er sendt hjem på grund af pandemien. Det viser tal fra den faglige tænketank ETUI.

Samtidig viser en spørgeundersøgelse fra Eurofound (EU’s eget institut), at 28 procent af arbejderne i EU har mistet deres job enten permanent eller midlertidigt under krisen. Og hver anden EU-borger melder at de er gået ned i tid, siden krisen brød ud. De europæiske arbejderes forventninger til fremtiden er mørke: Yderligere 15 procent forventer at miste jobbet inden for de næste tre måneder.

Kræver låneordning på plads hurtigt

Samtidig er en lånefond kaldet SURE på vej gennem EU-systemet, faktisk kan den endelige godkendelse ske onsdag d. 13 maj, på et møde mellem EU-landenes ambassadører i Bruxelles. Og det opfordrer den Europæiske Faglige Sammenslutning til skal ske.

– Vi opfordrer EU’s ledere til at overvinde deres uenigheder og vise ansvarlighed og give ordningen (SURE) sin endelige godkendelse, så støtten endelig kan nå borgerne og økonomien, siger generalsekretæren for EFS, Luca Visentini.

– Ellers frygter vi at ordningen kommer for sent til rent faktisk at redde nogen jobs, det vil gøre genrejsningen efter krisen endnu sværere, siger han.

Det er mere end en måned siden, at EU-Kommissionen foreslog en fond på 100 milliarder euro, som EU-Kommissionen selv skal råde over og videreudlåne til medlemslandenes forskellige støtteordninger til aflønning af folk som er sat ned i tid eller helt hjemsendt under krisen.

Der er tale om lån, som EU-Kommissionen i første omgang går ud og låner og derefter – efter ansøgning og diskussion af betingelserne – videreudlåner til de lande som er interesseret.

– Mere end hver fjerde arbejder i EU rapporterer at de er enten permanent eller midlertidigt uden job under krisen. Så arbejdere og virksomheder kan ikke vente længere på, at hjælpen når frem. Med millioner af arbejdere som samtidig frygter for at miste deres jobs og hjem i de kommende måneder, så må EU stoppe snakken om SURE og få den sat i værk, siger Luca Visentini.

EFS mener at SURE skal fokusere alene på at støtte beskæftigelse og den midlertidige ordning bør fortsætte under genrejsningen af økonomien og dække alle kategorier af arbejdere.

Og så opfordrer EFS medlemsstaterne til at speede udbetalingerne af lønkompensationer op, ifølge rapporter er der mange, som endnu ikke har modtaget en krone. (brink)