EU-mindsteløn: Kommissionens garantier overbeviser ikke

Hverken FH, DA eller danske politikere køber garantier for den danske model efter Kommissionens direktivforslag om mindsteløn, den europæiske fagbevægelse ser forslag som positivt skridt der skal forbedres

Onsdag eftermiddag kom ulven så endelig i form af EU-Kommissionens forslag til en EU-mindsteløn.

Onsdag morgen meldte Metals formand Claus Jensen ud, med den store hammer på bl.a. på DR: ”Nej, nej og nej”, sagde han og luftede tanken om en folkeafstemning, hvis direktivet bliver vedtaget.

På forhånd har EU-Kommissionen utallige gange forsikret, at et direktiv ikke vil berøre den danske model og blande sig i, hvordan vi aftaler lønninger i Danmark. Men trods mange forsikringer også i direktivteksten, så ser det ikke ud til at have beroliget parterne på arbejdsmarkedet eller de fleste danske politikere – bortset fra de Radikale.

– Vi har sagt fra starten – og det er fortsat vores holdning – at EU skal respektere den undtagelse, der er i Traktaten, og undlade at lovgive om lønforhold. Det er et skråplan, man her bevæger sig ind på. Vi værdsætter, at Kommissionen har søgt at imødekomme vores bekymringer – men vi føler os ikke betrygget af det vi læser. Vi har peget på andre metoder til at løse problemerne med, at mange ikke kan leve af deres løn. Det kan godt gøres uden at lave EU-lovgivning om løn, som vi vil bekæmpe med næb og klør, siger Lizette Risgaard, formand for FH i en første kommentar.

Hun bakkes op af modparten i Dansk Arbejdsgiverforening:

– Det er meget alvorligt, at Kommissionen har fremlagt et forslag, som griber ind i den danske aftalemodel. Vi har en yderst velfungerende model, hvor de, som er tættest på arbejdsmarkedet, forhandler løn og vilkår uden politisk indblanding. Forslaget vil netop åbne døren for politisk indblanding, og jeg vil – sammen med fagbevægelsen og regeringen – gøre, hvad jeg kan for, at dette forslag ikke bliver vedtaget i sin nuværende form, siger Jacob Holbraad, administrerende direktør i DA.

Positivt skridt

Hos den Europæiske Faglige Sammenslutning, som trods nordisk modstand, har lobbyet heftigt for et direktiv ser man forslaget som et positivt første skridt.

– Kommissær Schmit’s direktivforslag er et positivt skridt, da det er den eneste vej til at opnå en ændring, siger næstformand i EFS, Esther Lynch.

Hun er overbevist om, ”at højere mindsteløn og mere kollektiv forhandling kan nås, hvis direktivet bliver forbedret. Fagbevægelsen vil kæmpe hårdt for at sikre de nødvendige forbedringer fra Europaparlamentsmedlemmer og ministre.”

EFS har med andre ord tænkt sig at kæmpe for et endnu mere omfattende EU-dirketiv.

Træk det gule kort

Når Europaudvalget mødes fredag har Enhedslisten bedt om få sagen på bordet, EL mener, at Danmark skal bruge en ”nødbremse,” hvor medlemslandene kan trække et gult eller orange kort mod et forslag, hvis det strider det strider mod ”nærhedsprincippet.”

– Vi står i en situation, hvor EU trods gentagne advarsler har sat sig op i en damptromle med retning mod det danske arbejdsmarked og smilende forsikrer os om, at det ikke er hensigten at ramme os. Så bliver vi nødt til at bremse den damptromle. Det kræver drastiske midler, og her er det gule eller orange kort det første, vi går efter siger Victoria Velasquez, arbejdsmarkedsordfører og medlem af Folketingets Europaudvalg for Enhedslisten. (brink)