Trods lovfæstet mindsteløn i Tyskland er der kommet flere arbejdende fattige de sidste 10 år

EU-mindsteløn: Norsk LO melder fra

Den nordiske fagbevægelse står samlet om at kæmpe mod lovfæstet mindsteløn i EU, lyder meldingen fra norsk LO’s formand, men sandsynligvis går flertallet i den Europæiske Faglige Sammenslutning videre med forslaget

Mens både FH i Danmark og Svensk LO de seneste måneder har været i offensiven mod EU-Kommissionens planer om en lovfæstet mindsteløn på EU-plan. Så er der lige nu en proces i gang i den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, hvor de nordiske lande risikerer at komme i mindretal.

Formelt har EU-Kommissionen udbedt sig høringssvar fra parterne på det europæiske arbejdsmarked om udspillet til en EU-mindsteløn. Det er EFS, som skal svare på den samlede fagbevægelses vegne.

Men nu melder LO i Norge klart fra overfor EFS’ udkast til et høringssvar. Den norske landsorganisation mener, at EFS bryder med et afgørende kompromis i organisationen, fordi EFS reelt lægger op til at EU-landene skal indføre en lovfæstet mindsteløn – dog med det forbehold, at de lande, hvor parterne ikke ønsker det, skal de friholdes.

Også i Danmark lægger FH’s ledelse op til at stemme nej til høringssvaret, her afventer dog tilbagemeldinger fra medlemsorganisationerne i løbet af denne uge.

Nordmændene mener, at høringssvaret strider mode gentagne kongresbeslutninger i EFS, hvor man har taget stilling til, hvordan spørgsmålet skal håndteres.

– Man kan gå ind for lovfæstet mindsteløn i de lande, hvor fagbevægelsen selv ønsker det. Det kompromis har stået gennem de sidste tre kongreser, siger LO-formand Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

Han mener EFS svar går for langt i langt i forhold til kongresvedtagelserne.

– Det er ødelæggende for løndannelsen i den nordiske model. Og så er også et dårligt forslag, siger han

– EU-Kommissionen peger på udfordringerne med lønniveauet i Europa. Men det er en forkert recept. 24 lande i har i dag lovfæstet mindsteløn. Det er en medicin som ikke har virket godt. Så det er specielt, at man vil løfte det op til resten af EU, siger Hans Christian Gabrielsen.

Kontant afvisning men

Ligesom den danske hovedorganisation, så fastholder Norsk LO at EU’s traktater overlader løndannelsen til hvert enkelt medlemsland. Og så frygter mand, at en lovfæstet mindsteløn ikke bare bliver et gulv for lønninger men et tag på toppen.

– En af hovedårsagerne til at de nordiske lande har høj velfærd, høj beskæftigelse og gode samarbejdsforhold er netop det gode trepartssamarbejde. Vi afviser kontant spørgsmålet om en lovfæstet mindsteløn, siger Hans-Christian Gabrielsen.

Men selvom de sandsynligvis bliver en samlet nordisk front imod EFS’ udspil om lovfæstet mindsteløn, så er vurderingen i fagtoppen, at et flertal af medlemsorganisationerne vil stemme det igennem.

HF’s næstformand Bente Sorgenfry har tidligere gjort det klart, at fagbevægelsen ikke skal begynde at spille på den bane Kommissionen forsøger at kridte op her.

Men det er netop hvad der sker, hvis høringssvaret bliver det endelige fra EFS. Og så klapper fælden i den forstand at EU-Kommissionen kan sige at i hvert fald fagbevægelsen ønsker en lovfæstet mindsteløn i EU. Og selvom ordet direktiv ikke nævnes direkte i EFS’ høringssvar, så kan ønsket om en lovfæstet EU-mindsteløn ikke omsættes til EU-ret på anden måde end gennem et direktiv.

Trods utallige forsikringer fra både EFS og EU-Kommissionen om, at en EU-mindsteløn ikke må ramme den velfungerende nordiske model, så er der til dato ingen, som har påvist en juridisk holdbar vej til at friholde medlemslande fra et EU-direktiv. (brink)