Det lykkedes ikke det Europæiske Transportarbejderforbund at skabe lydhørhed i EU-parlamentet, som i dag vedtog liberalisering af busdriften

EU på vej med licens til social dumping af buskørsel

Det bliver ikke EU-parlamentet, som punkterer EU-Kommissions forslag til liberalisering af buskørslen

Det stod klart efter en afstemning i Strasbourg i dag, hvor EU-parlamentet godkendte Transportudvalgets betænkning om liberalisering af busdriften.

Hvad handlede afstemningen om? Ja, hvis man spørger det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF er der ingen tvivl:  ”Tjae, det handler om at indføre social dumping i busdriften, ganske som vi ser det i vejtransporten, skriver de i et opråb, hvor de opfordrede parlamentet til at afvise forslaget fra Kommissionen.

Det skete ikke, så nu er det op til medlemslandene, hvis liberaliseringen skal stoppes. Forslaget går nu videre til forhandling mellem Kommission, parlament og ministerråd (den såkaldte trilogforhandling, som foregår bag lukkede døre).

“Det er helt absurd, at EU vil gennemtvinge liberaliseringer på den her måde. Det risikerer at gå hårdt ud over arbejdstagernes rettigheder og vi risikerer at se langt mere social dumping, sagde Folkebevægelsen mod EU’s medlem af parlamentet Rina Ronja Kari umiddelbart efter afstemningen torsdag middag.

– I en situation, hvor vi lige har haft forfærdige historier om lastbilchauffører som lever og arbejder under elendige vilkår, så er det fuldstændig uforståeligt, at man nu vil lave lovgivning, som risikerer at skabe endnu flere af den slags historier. EU skal kort og godt blande sig helt uden om vores arbejdsmarked og vores offentlige transport, siger hun.

Alt handler om fordele til arbejdsgiverne

– Der er intet i Parlamentets position som er til fordel for arbejderne. Det handler alt sammen om fordele for erhvervslivet. Mere konkurrence på busdriften betyder stensikkert, at buslinjer lukkes. Job går tabt. Det er endnu en afstemning for mere pres på chaufførerne til at arbejde flere timer og bogføre dem som hviletid – det bliver billigere for operatørerne, skriver ETF.

ETF undrer sig over, at parlamentet kun tre måneder før valget til EU-Parlamentet har appetit på så drastisk en beslutning. Konsekvensen er, at busselskaberne nu kan hente underleverandører ind fra et hvilket som helst EU-land til at køre busruter i fx Danmark.

”Vi ender med at få de samme problemer, som vi kander for lastbilchauffører: Overnatning bussen, fiktive hjemrejser og ingen dækning fra udstationeringsdirektivet”, vurderer ETF.

Slut med overenskomstdækning

Forslaget har været undervejs længe, og var til høring bl.a. danske organisationer i 2017. Dengang advarede 3F i sit høringssvar om, at en bestemmelse i forslaget i praksis betyder, at buslovens bestemmelser om overholdelse af nationale overenskomster, i praksis vil være umuligt både at håndhæve og kontrollere.  Efter liberaliseringen skal myndighederne nemlig ikke længere have oplysninger om, hvilke udenlandske vognmænd der kører i Danmark og hvor de har stoppesteder på ruterne.

Den såkaldte cabotagekørsel, som er et permanent problem i vejtransporten, får en tand mere med den nye forordning. Cabotagekørsel er tænkt som en mulighed for et køretøj, som har leveret varer (eller som her) passagerer i et land en mulighed for at løse et antal opgaver i landet, inden det kører hjem. Men Kommissionen og nu også parlamentet vil kappe forbindelsen til, at cabotagekørsel er forbundet med en international kørsel.

”Kommissionen foreslår i den nye artikel 15, at udenlandske selskaber får mulighed for at få tilladelse til cabotage-operationer ikke kun for ydelser, der udføres på en midlertidig basis, men også for permanente serviceydelser. Resultatet heraf vil være, at der indføres en lønkonkurrence i kraftig nedadgående retning inden for både turistture og på fastruter mellem danske byer,” hedder det i 3F’s høringssvar.

En bekymring som organisationen danske Busvognmænd deler i deres høringssvar:

”Danske Busvognmænd mener, at Kommissionens ændring af 15c) vil medføre en risiko for social dumpning på al rutekørsel i Danmark. Danske Busvognmænd mener derfor, det er nødvendigt, at den nuværende Artikel 15c) bibeholdes, da den sikrer der ikke sker social dumpning på rutekørsel i Danmark.”

Så sent som for en måned forkastede et flertal i Transportudvalget væsentlige dele af den samlede vejpakke som pt. forhandles i EU-systemet. Det var reglerne omkring køre/hviletid og aflønning, som blev stemt ned, mens en betænkning om cabotagekørsel blev vedtaget. Det skete efter at EU-parlamentet havde forkastet udvalgets indstilling til vejpakken. Det lovkompleks handler grundlæggende om vilkårene de lastbilchauffører, som har deres daglige arbejde på de europæiske landevej. Med dagens afstemning er flertallet af parlamentet åbenbart klar til at udbrede de arbejdsvilkår til busdriften i hele EU. (brink)